plaatjeHeraldische beschrijving van ons familiewapen:Wapen: gedeeld:

Rechts: de Friese adelaar, rood getongd, in zwart op goud.

Links: een driehoekige eg geplaatst in een geopende poort, vergezeld beneden van twee golvende dwarsbalken, alles in zilver op groen. Het schild gedekt met een helm met binnenwerk van rood, getralied van goud met een wrong van groen en zilver.

Helmteken:

Drie gouden korenhalmen, groen gebladerd, waaiersgewijs geplaatst.

Dekkleden:

groen, gevoerd van zilver.Betekenis: De Friese adelaar verwijst naar de eeuwenlange verbondenheid met de provincie Groningen. De geopende poort met eg en de golvende balken verwijzen naar de boerenplaats Wilderhof. Deze lag aan het, in de negentiende eeuw drooggelegde, Proostmeer tussen Meedhuizen en Wagenborgen. Ook het helmteken (korenaren) verwijst naar het boerenbedrijf.

Ook herinnert de Wilderhofsterweg tussen Meedhuizen en Siddeburen aan de Wilderhof. Voor de geschiedenis van Wilderhof: zie submenu Wilderhof onder GenealogieGerechtigd tot het voeren van dit familiewapen zijn alle nakomelingen van Willem Willems Wilthof, geboren 1738 te Oosterwijtwerd, en vanaf de geboorte de familienaam Wilthof voerend.(met dank aan de heer H.K.Nagtegaal van het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage )

Heraldic subscription of our coat of arms:Shield: divided. At the right side the Frisian eagle, red tongued, in black on gold. At the left side: a triangel harrow placed in an open gate, accompanied by two undulated crossbeams, all silver on green. The shield is covered by a helmet with a lining of red, bars of gold and a roll of green and silver.

Helmetsign: three golden wheatstacks, fan-shaped, with green wheat leafs.

Cover: green with silver

Meaning: the Frisian eagle shows the alliance for centuries with the province of Groningen. The gate with harrow and undulated crossbeams refer to the farmstead Wilderhof. This farmstead was situated at the lake Proostmeer between the villages Meedhuizen and Wagenborgen. It was reclaimed in the nineteenth century. Also the helmetsign (wheatstacks) refer to the farmstead.All descandants from Willem Willem Wilthof, born 1738 in Oosterwijtwerd, and carrying the familyname Wilthof since their birth, are authorised to carry this coat of arms