Iedere familie heeft zijn eigen geschiedenis. Sommige familieleden hebben een heel eigen ontwikkeling meegemaakt wat hen heeft gevormd tot wie ze waren, anderen kregen met omstandigheden in hun leven te maken waar we nu, in de 21e eeuw, ons nauwelijks een denkbeeld van kunnen vormen.
Verhalen en omstandigheden die in de loop der jaren vaak verloren gaan voor het nageslacht. In dit gedeelte van de Wilthof site wordt een deel van deze bijzondere verhalen vermeld. Ze hebben niet alleen betrekking op de familie Wilthof maar soms ook op andere op deze site vermelde families.