Gezien het grote aantal foto's zijn deze onderverdeeld naar de drie broers Derk, Hendrik en Rieks. Het nummer bij de foto verwijst naar de nummering in de parenteeel.
De foto's zijn niet genealogisch of chronologisch gerangschikt.