Parenteel van Dorus Johannes Muller.


1 Dorus Johannes Muller, soldaat, geboren te Baaswiller in het jaar 1754, zoon van Johannes Muller, voormalig sergeant, en Sara Sjordama.
baesweiler_burcht_en_kerk.jpg
Baaswiller is het huidige Baesweiler, ten noorden van Aken. Het dorp lag aan de Romeinse heerweg tussen het noordfranse Boulogne sur Mer en Keulen. In de loop der eeuwen is er vaak om het bezit van dit gebied strijd geleverd tussen onder andere de prins-bisschop van Luik, de hertogen van Gelre, de bisschop van Keulen en de heren van Gulik (J�lich). Sommige bewoners zijn zelfs tijdens hun leven vijf keer van nationaliteit veranderd (vaak zonder dat ze dat zelf in de gaten hadden). Op bovenstaande foto de burcht van Baesweiler en op de achtergrond de St Petruskerk waar Dorus waarschijnlijk is gedoopt door pastoor Heinrich Hilgers.


Dorus is overleden op 31 juli 1811. Hij woonde toen aan de Koningstraat in Dokkum. Aangifte van overlijden werd gedaan door W.P.van Gelder en Johannes ten Huls "in qualiteit als administrerende voogden der Roomsche Gemeente alhier"
Hij is getrouwd te Holwerd op 3 augustus 1783 met Trijntje Tietes, geboren in 1753, overleden op 26-11-1835 in Westdongeradeel.
Uit dit huwelijk:
1 Tiete, geboren op 20 december 1782, gedoopt op 9 februari 1783 in Holwerd. Overleden voor 3 augustus 1783.
2 Grietje, geboren te Dokkum op 5 mei 1784, volgt 1.1.
3 Johannes Adolfus, geboren te Holwerd op 4 februari 1787, gedoopt aldaar op 1 april 1787, volgt 1.2.
4 Trijntje, geboren te Holwerd op 14 februari 1791, volgt 1.3.
5 Tietje, geboren te Dokkum op 12 maart 1794, volgt 1.4.

1.1 Grietje Dorus Muller, geboren te Dokkum op 15 mei 1784, gedoopt in Holwerd op 20 mei 1784. Ze overleed op 22-08-1872 in Dokkum. Zij is getrouwd te Dokkum op 15 mei 1808 (1) met (en gescheiden te Dokkum op 1 augustus 1822 van) Isaak Jochems van der Werf, geboren te Dokkum rond 1785, overleden op 8 april 1828 in Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1 Fokje Isaakes van der Werff, geboren op 19-02-1809 in Dokkum. Zij trouwde (1) op 09-04-1836 te Dokkum met Johannes Fokkes Brouwer. Na zijn overlijden op 11-09-1845 te Dokkum trouwde Fokje (2) op 03-07-1852 te Dokkum met Tiete Martens Visser.
2 Joghum Isaaks van der Werff, geboren op 05-05-1811 te Dokkum en overleden op 07-09-1885 te Dokkum. Hij trouwde (1) op 15-05-1852 te Dokkum met Harmke Stevens de Beer en (2) op 25-11-1871 te Dokkum met Antje Boomsma.
Bij de aangifte van haar derde kind wordt vermeld dat Grietje al vier jaar afzondelijk van haar echtgenoot wooonde.
Haar kinderen bij een onbekende man:
3 Trijntje Mulder van der Werf, geboren te Dokkum op 24 november 1814, volgt 1.1.1.
2 Theodorus Mulder van der Werf, geboren te Dokkum op 2 februari 1821, volgt 1.1.2.
3 Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 24 juni 1825, volgt 1.1.3.

1.1.1. Trijntje Mulder van der Werf, geboren te Dokkum op 24 november 1814, dochter van 1.1. Ze overleed op 21 februari 1902 in Groningen. Zij is getrouwd te Dokkum op 6 oktober 1849 met Abe Eintes Pijpstra, geboren te Wierum op 7 december 1818, overleden te Dokkum op 26 juli 1887.
Uit dit huwelijk:
1 Grietje, geboren te Dokkum in 1850.
2 Tjitske, geboren te Dokkum in 1853.
3 Seeske, geboren te Dokkum in 1855.

1.1.2. Theodorus Muller, geboren te Dokkum op 2 februari 1821, overleden aldaar op 21 januari 1903. Hij is getrouwd te Dokkum op 24 mei 1846 met Antje Gerkes Joustra, geboren rond 1825, overleden te Dokkum op 28 januari 1906.
Uit dit huwelijk:
1 Gerke, geboren te Dokkum op 4 maart 1847, volgt 1.1.2.1.
2 Anna, geboren te Dokkum op 31 augustus 1849, overleden aldaar op 7 januari 1861.
3 Lourens, geboren te Dokkum op 8 december 1852.
4 Hiske, geboren te Dokkum op 25 september 1855.
5 Fokje, geboren te Dokkum op 30 september 1858.
6 Anna, geboren te Dokkum op 18 februari 1862, overleden aldaar op 18 januari 1914. Zij trouwde op 27-04-1914 in Dokkum met Freerk Bekker, geboren in 1860
7 Jitze, geboren te Dokkum op 18 januari 1865, volgt 1.1.2.3.

1.1.2.1 Gerke Theodorus Muller, geboren te Dokkum op 4 maart 1847, zoon van 1.1.2..
Hij trouwde op 15-07-1871 in Dokkum met (1) Eelkje Pijnacker, geboren in 1847. Eelkje overleed op 28-09-1876 in Dokkum.
Uit dit huwelijk:
1 Antje Gerkes Muller, geboren op 30-12-1871 in Dokkum
graf_muller_eelke_holwerd.jpg2 Eelke Gerkes Muller, geboren op 31-01-1874 in Dokkum, overleden op 26-03-1961. Hij trouwde op 19-11-1904 in Dokkum met Doetje Knijft, geboren op 16-04-1878 en overleden op 29-11-1957. Zij werden begraven in Holwerd bij hun zoon Joeke Muller, geboren op 01-02-1905 en overleden op 30-07-1926.

Na het overlijden van Eelkje Pijnacker trouwde Gerke op 20-05-1877 in Holwerd met(2)Tjitske Wybes Wiersma, geboren in 1846.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje Gerkes Muller, geboren op 28-02-1878 in Dokkum. Overleden in Dokkum op 03-05-1888
2 Doris Gerkes Muller, geboren op 14-05-1879. Volgt 1.1.2.1.1.
3 Wybe Gerkes Muller, geboren op 18-04-1881 in Dokkum
4 Grietje Gerkes Muller, geboren op 31-01-1883 in Dokkum
5 Dirk, geboren te Dokkum op 13 december 1884, overleden aldaar op 3 mei 1885.
6 Hiske, geboren te Dokkum op 13 december 1884
7 Dirk, geboren te Dokkum op 10 juni 1886
8 Jantje, geboren te Dokkum op 6 november 1887, overleden op 06-08-1972. Zij is begraven te Dokkum

graf_muller_doris_gerkes.jpg 1.1.2.1.1 Doris Gerkes Muller, geboren op 14-05-179 in Dokkum, overleden op 18-01-1961. Hij trouwde op 31-01-1902 in Paesens met Wesseltje Rozendal, geboren op 06-02-1877, overleden op 26-06-1936. Zij zijn begraven in Lekkum.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Tjitske Muller, geboren op 16-03-1902 in Dokkum, overleden op 16-04-1902 in Dokkum
2 Tjitske Muller, geboren op 22-04-1904 in Dokkum. Volgt 1.1.2.1.1.1
3 Gerke Muller, geboren op 25-08-1905 in Dokkum. Volgt 1.1.2.1.1.2
Dan verhuist het gezin naar het Duitse Ruhrgebied waar Gerke in de mijnen gaat werken. Daar worden nog geboren:
4 Ytje Muller, geboren op 06-11-1907 in Weiler. Volgt 1.1.2.1.1.3
5 Eeke Muller, geboren op 10-05-1909 in Ottenheim. Volgt 1.1.2.1.1.4
6 Ferdina Muller, geboren op 10-01-1913 in Rommerskirchen. Volgt 1.1.2.1.5
Via Belgie� belandden Doris en Wesseltje in 1914 in Limburg waar hij in 1916 als sleper in de kolenmijnen van Hoensbroek werkte. In 1925 zijn ze weer in Leeuwarden teruggekeerd.

1.1.2.1.1.1 Tjitske Muller, geboren op 22-04-1904 in Dokkum, overleden op 18-10-1992 in Leiderdorp. Zij trouwde op 27-10-1921 in St Annaparochie met Aebele Ferwerda, geboren op 25-06-1899 in St Annaparochie, overleden te Neuengamme.
Aebele had een kruidenierszaak in Winkel (NH) en was leider van een landelijke organisatie voor onderduikers. Vanwege het gerucht dat hij opgepakt zou worden is hij zelf ook ondergedoken onder de naam Klaver om zo zijn verzetswerk te kunnen voortzetten. Door verraad werd hij opgepakt en naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg gedeporteerd waar hij (ws) op 14 maart 1945 is overleden. Datum en oorzaak zijn niet met zekerheid vast te stellen omdat deze gegevens door de Duitsers zijn vernietigd. Zijn naam staat ook vermeld op een verzetsmonument in Winkel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Maartje Ferwerda, geboren op 23-09-1922 in St Annaparochie
2 Theodorus Ferwerda, geboren op 13-07-1924 in St Annaparochie. Emigreerde later naar Canada
3 Grietje Ferwerda, geboren op 18-06-1927 in Barsingerhorn
4 Wesselina Ferwerda, geboren op 20-04-1929 in Barsingerhorn
5 Adriana Ferwerda, geboren op 14-02-1937 in Kolhorn
6 Margriet Francisca, geboren op 30-04-1943 in Alkmaar

1.1.2.1.1.2 Gerke Muller, geboren op 25-08-1905 in Dokkum. Gesneuveld bij de bombardementen op Den Haag en vliegvelden Ockenburg, Valkenburg en Ypenburg op 10 mei 1945 (huzaar bij III depot Cavalerie)Zijn naam staat ook vermeld op het gedenkmonument op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag.
Gerke was getrouwd
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Dorus Muller
2 Eeltje Muller


1.1.2.1.1.3 Ytje Muller, geboren op 06-11-1907 in Weiler. Zij overleed op 18-06-1997 in Oenkerk. Zij trouwde (1)met Nicolas de Wilde.
Kinderen uit dit huweljk:
1 Simon de Wilde, geboren op 3-07-1925 in Leeuwarden
2 Ida (Ytje) de Wilde, geboren op 22-10-1928 in Leeuwarden
3 Roelof de Wilde, geboren op 11-01-1932 in Leeuwarden
4 Dina de Wilde, geboren op 24-09-1933 in Leeuwarden
5 Aaltje de Wilde, geboren op 13-07-1938 in Leeuwarden
6 Theodorus de Wilde, geboren op 10-09-1939 in Leeuwarden
7 Feikje Gerda de Wilde, geboren op 12-02-1945 in Leeuwarden.
Ytje trouwde later(2)met Michiel Douma.

1.1.2.1.1.4 Eeke Muller, geboren op 10-05-1909 in Ottenheim. Zij overleed op 14-10-1983 in Almelo. Zij trouwde op 28-01-1928 met (1) Jan Djurrema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Johanna Djurrema, geboren op 06-05-1933 in Tietjerksteradeel, overleden op 18-02-1991 te Rotterdam
2 Wesseltje Djurrema, geboren op 29-08-1936 in Leeuwarden
3 Albertje Djurrema, geboren op 25-01-1938 in Leeuwarden
4 Djurre Djurrema, geboren ca 1940. Woonachtig te Den Helder.
5 Bregtje Djurrema, geboren op 17-05-1944 in Leeuwarden
6 Ebel Djurrema, geboren op 2-10-1946 in Leeuwarden
7 Gerard Djurrema, geboren op 14-07-1942 te Lekkum, overleden op 11-10-1947 in Lekkum
Eeke (Ida) trouwde (2)op 30-01-1950 met Lammert Joustra, geboren op 13-11-1911 in Leeuwarden en overleden op 13-04-1981 in Almelo.
Uit dit huwelijk:
1 Harry Joustra, geboren op 07-08-1952 in Leeuwarden

1.1.2.1.1.5. Ferdina Muller, geboren op 10-01-1913 in Rommerskirchen. Zij trouwde op 19-12-1934 in Leeuwarden met Frederik Verhaag, geboren in Birdaard op 06-06-1910.
Uit dit huwelijk:
1 Wesseltje Verhaag, geboren op 30-07-1935 in Leeuwarden
2 Frederika Verhaag, geboren op 16-12-1937 in Leeuwarden
3 Theodorus Verhaag, geboren op 29-05-1939 in Leeuwarden
4 Gerard Verhaag, geboren op 30-01-1942 in Leeuwarden
5 Lieuwe Verhaag, geboren op 09-01-1947 in Leeuwarden
6 Maryan Verhaag, geboren op 12-08-1950 in Leeuwarden
7 Johnny Verhaag, geboren op 19-04-1957 in Delft


1.1.2.1.2 Dirk Gerkes Muller, geboren op 10-06-1886. Hij overleed op 12-05-1959 en werd begraven in Dokkum.
Hij trouwde op 10 juli 1910 in Dokkum met Albertje Kracht, geboren op 04-05-1899 in Stroobos, overleden in Dokkum op 15-03-1969.
Kinderen van Doris en Albertje:
1 Gerke Muller, geboren op 15-12-1910, overleden op 08-09-1936. Hij werd begraven in Dokkum.
2 Tjitske Mulder, geboren in Dokkum op 31-10-1916, overleden in Dokkum op 30-01-2006. Zij trouwde op 01-07-1938 in Dokkum met Jitze van der Heide, geboren op 13-05-1914 en overleden op 11-03-1994, begraven te Dokkum.
3 Lammert Mulder, geboren in mei 1926 in Dokkum, overleden in november 1927 te Leeuwarden. Aangifte van overlijden werd gedaan door zijn moeder Albertje en haar schoonzuster Wesseltje Rozendal.

1.1.2.3 Jitse Theodorus Mulder, geboren te Dokkum op 18 januari 1865, overleden aldaar op 4 maart 1941, zoon van 1.1.2. Hij is getrouwd te Dokkum op 17 mei 1891 met Hendrica Cecilia Paulina Visser, geboren rond 1870.
Uit dit huwelijk:
1 Antje, geboren te Dokkum op 1 mei 1892. Zij is getrouwd te Dokkum op 25 februari 1916 met Klaas Schotanus, geboren rond 1890.
2 Hendrikje, geboren te Dokkum op 17 december 1893., overleden in Noordbergum op 09-05-1988. Zij werd begraven in Aalsum (Friesland)
3 Theodora, geboren te Dokkum op 10 augustus 1895. Zij is getrouwd te Dokkum op 31 augustus 1917 met Siebren Arends, geboren rond 1890.
4 Pieter, geboren te Dokkum op 10 februari 1897, overleden in Dokkum op 04-02-1955. Hij trouwde met Sipkje Zijlstra, geboren op 31-12-1896 in Dokkum, overleden op 10-10-1962 in Dokkum. Beide zijn in Dokkum begraven.

1.1.3. Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 24 juni 1825, overleden aldaar op 12 april 1897, zoon van Grietje Dorus Mulder. Hij is getrouwd te Dokkum op 18 mei 1851 met Sophia Bevi, geboren op 24-06-1825 te Dokkum, overleden te Dokkum op 19 januari 1910.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus, geboren te Dokkum op 20 juni 1852, overleden te Leeuwarden op 11 februari 1940. Hij trouwde op 16-11-1876 in Dokkum met Frederika van der Schouw, geboren op 31-10-1852 te Dantumadeel, overleden op 01-12-1931 te Ferwerderadeel.
2 Johannes, geboren te Dokkum op 19 juli 1855, volgt 1.1.3.1.
3 Grietje, geboren te Dokkum op 20 mei 1858, volgt 1.1.3.2.
4 Geert, geboren te Dokkum op 7 mei 1861, volgt 1.1.3.6
5 Jochum, geboren te Dokkum op 20 september 1864, volgt 1.1.3.3.
6 Dorus, geboren te Dokkum op 21 juli 1867, volgt 1.1.3.4.
7 Klaas, geboren te Dokkum op 18 februari 1869, volgt onder 1.1.3.5.

1.1.3.1 Johannes Jacobus Muller, koster te Dokkum, geboren te Dokkum op 19 juli 1855, overleden te Leeuwarden op 3 april 1938, zoon van 1.1.3. Hij is getrouwd te Dokkum op 16 mei 1880 met Aafke Pekelsma, geboren te Dokkum op 24 april 1858, overleden te Leeuwarden op 15 juli 1939.graf_muller_johannes.jpgUit dit huwelijk:
1 Jacobus, geboren te Dokkum op 18 augustus 1881, volgt 1.1.3.1.1
2 Wouter, arbeider, geboren te Dokkum op 5 april 1883, volgt 1.1.3.1.2.
3 Johannes, geboren te Dokkum op 17 juni 1884, overleden aldaar op 21 oktober 1897.
4 Sjoukje, geboren te Dokkum op 30 augustus 1886, overleden aldaar voor 1897.
5 Sophia, geboren te Dokkum op 19 september 1888. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 6 maart 1912 (1) met Karel de Boer, geboren rond 1888 in Amsterdam.
6 Aafke, geboren te Dokkum op 28 augustus 1890. Zij is getrouwd te Leeuwarden op 20 mei 1914 met Jan Stelpstra, geboren op 9 maart 1879, overleden te Leeuwarden op 25 november 1969.
7 Marten, geboren te Dokkum op 4 februari 1893, overleden aldaar op 3 mei 1897.
8 Geert, geboren te Dokkum op 8 november 1894, overleden te 's Gravenhage op 6 juni 1961.
Geert trouwde te Metslawier op 25 mei 1918 met Dirkje Osinga, geboren te Dokkum op 9 december 1894, overleden te Zoetermeer op 4 november 1989.
9 Sjoukje, geboren te Dokkum op 24 oktober 1897, overleden te Zeist op 25 juli 1979.
Sjoukje trouwde te Schoonebeek op 2 juni 1922 met Pieter Geertsma, geboren te Akkerwoude op 31 januari 1900, overleden te Gorssel op 28 april 1956, begraven te Leeuwarden op 2 mei 1956.

1.1.3.1.1.1 Jacobus Johannes Mulder, geboren te Dokkum op 18 augustus 1881, overleden op 30-01-1957 in Leeuwarden.
Hij is getrouwd te Dokkum op 31 mei 1903 met Gerritje Bokkema, geboren te Dokkum op 23 april 1879.


1.1.3.1.2. Wouter Johannes Mulder, arbeider, geboren te Dokkum op 5 april 1883. Hij kwam om bij het bombardement op Rotterdam in mei 1940. Hij is getrouwd te Zutphen op 28 februari 1906 met Engelina Gerritdina Rietman, geboren te Zutphen op 6 mei 1884.

1.1.3.2 Grietje Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 20 mei 1858, dochter van 1.1.3. Zij is getrouwd te Dokkum op 14 mei 1882 met Albert de Beer, geboren rond 1855.
Uit dit huwelijk:
1 Sikke de Beer, geboren te Dokkum op 12 april 1883.
2 Sophia de Beer, geboren te Dokkum op 9 januari 1885.
3 Jacobus de Beer, geboren te Dokkum op 30 december 1888.
4 Pieter de Beer, geboren te Dokkum op 6 september 1890, overleden op 26-09-1957 te Dokkum.
5 Aukje de Beer, geboren te Dokkum op 28 november 1891.

1.1.3.3 Jochum Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 20 september 1864, zoon van 1.1.3. Jochum overleed in Dokkum op 20 augustus 1946. Hij werd in Dokkum begraven. Hij is getrouwd te Dokkum op 10 november 1889 met Martje de Vries, geboren te Driessum op 5 oktober 1863 en overleden te Dokkum op 8 januari 1947.
graf_muller_jochum.jpg

Uit dit huwelijk:
1 Sophia Jochems Muller, geboren te Dokkum op 3 september 1895. Zij trouwde op 09-061918 in Dokkum met Gerben Koster, geboren op 20-05-1891 in Dokkum.
2 Pieter Jochems Muller, geboren te Dokkum op 12 september 1902.
1.1.3.4 Dorus Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 21 juli 1867, zoon van 1.1.3. Hij is getrouwd te Dokkum op 17 mei 1891 met Elisabeth Vlastra, geboren te Dokkum op 2 juli 1866.
Uit dit huwelijk:
1 Pietje Dorus Muller, geboren te Dokkum op 18 februari 1892 en overleden op 07-04-1974. Zij trouwde met J.Jansen.
2 Jacobus Dorus Muller, geboren te Dokkum op 11 december 1896.
3 Sophia Dorus Muller, geboren te Dokkum op 8 maart 1898.
4 Jeltje Dorus Muller, geboren te Dokkum op 8 mei 1902.

1.1.3.5 Klaas Jacobus Muller, geboren te Dokkum op 18 februari 1869, zoon van 1.1.3. Hij is getrouwd te Dantumadeel op 22 mei 1897 met Anna Jans Loonstra, geboren te Dantumadeel op 15 januari 1864, dochter van Jan Pieters Loonstra en Elisabeth Johannes Meijer.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus Klaasens Muller, volgt 1.1.3.5.1
2 Jan Klaassens Muller, geboren te Dokkum op 16 maart 1900.
3 Elisabeth Sophia Klaassens Muller, geboren te Dokkum op 11 november 1902.

1.1.3.5.1 Jacobus Klaasens Muller, geboren te Dokkum op 20 maart 1898 en overleden in Dokkum op 20-03-1958. Hij trouwde:
(1)op 26-12-1919 in Dokkum met Sjoukje Planting, geboren te Dokkum op 18-08-1896 en overleden op 08-12-1932. Daarna trouwde hij
(2)met Beitske Jongsma, geboren op 20-04-1905, overleden op 20-01-1960

1.1.3.6 Geert Muller, geboren te Dokkum op 7 mei 1861, overleden voor 1921. Hij trouwde op 04-11-1885 in Amsterdam met Aaltje Hollander, geboren te Meppel in 1858. Bij zijn huwelijk wordt als beroep sigarenmaker vermeld.
Uit dit huwelijk:
1 Jacobus Muller, geboren in 1886 te Amsterdam. Hij trouwde op 06-12-1917 in Amsterdam met Johanna Overvliet, geboren te Amsterdam in 1895.
2 Geert Muller, geboren in 1890 te Amsterdam. Hij trouwde op 10-08-1916 in Amsterdam met Grietje Idzerda, geboren te Amsterdam in 1895.
3 Jantje Muller, geboren in 1892 te Amsterdam. Zij trouwde op 10-11-1912 in Amsterdam met Kornelis den Ouden, geboren te Amsterdam in 1895.
4 Johanna Sophia Muller, geboren in 1895 te Amsterdam. Zij trouwde op 27-07-1922 in Amsterdam met Christiaan den Ouden, geboren te Amsterdam in 1889.
5 Aaltje Muller, geboren in 1897 te Amsterdam. Zij trouwde op 07-11-1922 in Amsterdam met Hendrik Jan Berkhout, geboren te Amsterdam in 1898.


1.2 Johannes Dorus Mulder, schipper, geboren te Holwerd op 4 februari 1787, gedoopt aldaar op 1 april 1787, overleden te Zwaagwesteinde op 21 april 1866, zoon van Dorus Johannes Muller en Trijntje Tietes. Hij is getrouwd te Dokkum op 25 november 1810 (1) met Rijkje Thomas Berger, geboren in het jaar 1789, overleden te Dokkum op 23 september 1816, dochter van Thomas Ulderiks Berger en Grietje Pieters.
Bij het huwelijk werd speciaal vermeld dat Johannes R.K. gedoopt was
Uit dit huwelijk:
1 Thomas, geboren te Dokkum op 24 december 1811, volgt 1.2.1.
2 Doris, geboren te Dokkum op 21 augustus 1813, overleden te Oenkerk op 12 juni 1816.
3 Grietje, geboren te Dokkum op 4 april 1815, overleden te Oenkerk op 5 juni 1816.
4 Trijntje, geboren te Dokkum op 22 maart 1816, volgt 1.2.2.
Hij is getrouwd te Dokkum op 20 maart 1817 (2) met Ida Gerrits Bosch, geboren te Dokkum in het jaar 1785, overleden voor 1866, dochter van Gerrit Bosch.
Uit dit huwelijk:
5 Gerrit, geboren te Dokkum in het jaar 1819, volgt 1.2.3
Hij is getrouwd te Dantumadeel op 6 maart 1842 met Tjeertje Pieters Boorsma, geboren rond 1820.
6 Marijke, geboren te Dokkum op 12 augustus 1822, volgt 1.2.4.
7 Dorus, geboren te Zwaagwesteinde op 4 september 1825, volgt 1.2.5.
8 Tietje, geboren in 1831, ongehuwd overleden op 18 februari 1884.

1.2.1 Thomas Johannes Mulder, geboren te Dokkum op 24 december 1811, zoon van 1.2. Hij is getrouwd te Dantumadeel op 4 april 1835 met Taetske Sjoerds van der Zwaag, geboren in het jaar 1804, overleden te Dantumadeel op 28 december 1892.
Uit dit huwelijk:
1 Rijkje Thomas, geboren te Zwaagwesteinde op 11 december 1835, overleden te Zwaagwesteinde op 17 oktober 1837.
2 Rijkje Thomas, geboren te Zwaagwesteinde op 27 oktober 1837, volgt 1.2.1.1.
3 Sjoerd Thomas, geboren te Zwaagwesteinde op 11 juli 1842, overleden te Leeuwarden op 11 mei 1865.
4 levenloos geboren zoon, geboren te Zwaagwesteinde op 8 december 1844, overleden aldaar op 8 december 1844.
5 Wytske Thomas, geboren te Dantumadeel op 4 januari 1846, volgt 1.2.1.2
6 Ida Thomas, geboren te Dantumadeel op 30 augustus 1848, volgt 1.2.1.3
7 Johannes Thomas, geboren te Zwaagwesteinde in het jaar 1852, volgt 1.2.1.4.

1.2.1.1 Rijkje Thomas Mulder, geboren te Zwaagwesteinde op 27 oktober 1837, dochter van 1.2.1. Zij is getrouwd te Vrouwenparochie op 7 juni 1857 met Sjoerd Siegersma, geboren te Leeuwarden rond 1835, overleden te Vrouwenparochie op 1 februari 1911.
Uit dit huwelijk:
1 Douwe, geboren te Vrouwenparochie in juli 1859, overleden aldaar op 30 november 1859.
2 Douwe, geboren te Vrouwenparochie op 3 maart 1861, overleden aldaar voor 1867.
3 Doutje, geboren te Vrouwenparochie op 13 augustus 1865, overleden aldaar op 31 augustus 1865.
4 Douwe, geboren te Vrouwenparochie in mei 1867, overleden te Appelscha op 20 juni 1867.
5 Thomas, geboren te Vrouwenparochie op 25 september 1870.
6 Johannes, geboren te Vrouwenparochie op 3 december 1874.
7 Douwe, geboren te Vrouwenparochie in oktober 1880, overleden aldaar op 17 januari 1881.

1.2.1.2 Wytske Thomas Mulder is geboren op 04-01-1846 in Zwaagwesteinde, dochter van Thomas Johannes Mulder en Taetske Sjoerds van der Zwaag. Wytske is overleden op 11-03-1884 in Amsterdam, 38 jaar oud. Wytske trouwde, 27 jaar oud, op 21-06-1873 in Dantumadeel met Harmen Gjalts de Jong, 43 jaar oud. Harmen is geboren op 05-12-1829 in Leeuwarden. Harmen is overleden op 12-10-1891 in Amsterdam, 61 jaar oud. Harmen is weduwnaar van Romke Gerbens Hoekstra (1830-1871), met wie hij trouwde op 27-11-1854 in Drachten.
Kinderen van Wytske en Harmen:
1 Thomas de Jong, geboren op 11-03-1873 in Idaarderadeel. Thomas is overleden op 20-03-1945 in Amsterdam, 72 jaar oud.
2 Aaltje Harmens de Jong, geboren op 06-09-1875 in Westzaan. Aaltje is overleden op 18-12-1961 in Amsterdam, 86 jaar oud.

Harmen en Wytske vertrekken rond 1874 naar Amsterdam waar hij zich laat inschrijven in het schippersgilde. Later trekt de ongehuwde Ida Thomas, de jongere zus van Wytske bij hen in (zie 1.2.1.3.)

1.2.1.3 Ida Thomas Mulder is geboren op 30-08-1848 in Dantumadeel, dochter van Thomas Johannes Mulder en Taetske Sjoerds van der Zwaag. Ida is overleden op 26-10-1887 in Amsterdam, 39 jaar oud.
Kinderen van Ida uit onbekende relatie:
1 Johannes Mulder, geboren op 24-11-1877 in Amsterdam. Volgt 1.2.1.3.1
2 Catharina Mulder, geboren op 26-10-1879 in Amsterdam. Catharina is overleden op 09-04-1882 in Amsterdam, 2 jaar oud.
3 Sjoerd Mulder, geboren op 04-12-1881 in Amsterdam. Sjoerd is overleden op 23-02-1930 in Harderwijk, 48 jaar oud.
4 Jan Mulder, geboren op 15-06-1884 in Amsterdam. Jan is overleden op 27-09-1938 in Nijmegen, 54 jaar oud.
5 Folkert Mulder, geboren op 28-09-1886 in Amsterdam. Folkert is overleden op 07-10-1887 in Amsterdam, 1 jaar oud.

De kinderen van Ida groeiden op in de sloppenwijken van Amsterdam Centrum. Johannes en Jan werden op respectievelijk 9- en 6-jarige leeftijd aan het ouderlijk gezag onttrokken en naar "het gesticht" gestuurd.
Het is niet bekend wie de vader van de kinderen was maar naar alle waarschijnlijkheid is dit haar zwager Harmen Gjalts de Jong.


1.2.1.3.1 Johannes Mulder is geboren op 24-11-1877 in Amsterdam, zoon van Ida Thomas Mulder. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 25-09-1913 in Amsterdam met Clasina van Soest, 31 jaar oud. Clasina is geboren op 26-03-1882 in Amerongen.


1.2.1.4 Johannes Thomas Mulder, geboren te Zwaagwesteinde in het jaar 1852, overleden te Drachten op 28 augustus 1914, zoon van 1.2.1. Hij is getrouwd te Dantumadeel op 8 mei 1884 met Albertje Tjeerds van der Werff, geboren op 10-07-1863, overleden op 02-08-1928.
Uit dit huwelijk:
1 levenloos kind op 11-06-1885 te Dantumadeel.
2 Thomas Mulder, geboren te Dantumadeel op 12 december 1886 en overleed 23-02-1940. Hij is getrouwd te Drachten op 21 mei 1914 met Janke de Haan, geboren op 09-02-1888 en overleden op 23-03-1959. Ze zijn begraven in Donkerbroek.
3 Tjeerd Mulder, geboren te Dantumadeel op 15 maart 1889.
4 Taetske Mulder, geboren te Dantumadeel op 26 januari 1891.
5 Dina Mulder, geboren te Dantumadeel op 30 maart 1894.
6 Riekje Mulder, geboren te Dantumadeel op 26 juli 1896, overleden aldaar op 17 september 1896.
7 Janke Mulder, geboren te Dantumadeel op 11 juni 1898.
8 Sjoerd Mulder, geboren te Opeinde op 17-11-1901, overleden op 05-04-1965. Hij huwde in 1927 met Akke Jansma. Uit dit huwelijk: Trijntje Mulder, geboren op 04-09-1930 te Zwaagwesteinde, overleden op 04-12-2006 in Den Helder. Sjoerd trouwde in 1956 met Dieuwertje Seinen.

1.2.2 Trijntje Johannes Mulder, geboren te Dokkum op 22 maart 1816, overleden te Zwaagwesteinde op 15 april 1876, dochter van 1.2. Zij is getrouwd te Dantumadeel op 10 juli 1838 met Jacob Gaeles Postma, geboren in het jaar 1805, overleden te Dantumadeel op 17 december 1890.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes, geboren in het jaar 1839, overleden te Dantumadeel op 2 augustus 1921.
2 Gaele, geboren in het jaar 1840, overleden te Dantumadeel op 11 september 1910.
3 Thomas, geboren in het jaar 1846, overleden te Dantumadeel op 10 maart 1923.
4 Ida, geboren in het jaar 1852, overleden te Dantumadeel op 18 juni 1894.

1.2.3 Gerrit Johannes Mulder is geboren in 1819 in Dokkum. Hij trouwde in Dantumadeel op 06-03-1842 met Tjeertje Pieters Boorsma, geboren in 1820.
Uit dit huwelijk:
1 Pieter Gerrits, geboren op 03-05-1842 in Dantumadeel. Hij overleed op 19-04-1845.

1.2.4 Marijke Johannes Mulder, geboren te Dokkum op 12 augustus 1822, overleden op 8 juni 1893, dochter van 1.2. Zij is getrouwd op 11 juni 1843 met Sybren Jans Hiddema, geboren in het jaar 1820, overleden op 20 april 1899.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit Hiddema, geboren op 27 mei 1844, overleden op 25-06-1856.
2 Ida Hiddema, geboren op 5 september 1846, overleden 12-01-1937
3 Antje Hiddema, geboren op 27 augustus 1849, overleden op 14 november 1929.
4 Tietje Hiddema, geboren op 26 maart 1853, overleden op 14 november 1918.

1.2.5 Dorus Johannes Mulder, schipper, geboren te Zwaagwesteinde op 4 september 1825, overleden op 1 augustus 1896, zoon van 1.2. Hij is getrouwd te Kollum op 17 mei 1851 met Ynske Eebeles Hekstra, geboren te Zwaagwesteinde op 4 december 1827, overleden te Kollum op 28 oktober 1892, dochter van Aebele Wybes Hekstra en Taetske Douwes de Jong.
Uit dit huwelijk:
1 Gerrit, geboren op 6 april 1850, overleden te Kollumerzwaag voor 1858.
2 Taetske, geboren te Kollumerzwaag op 3 april 1852.
3 Johannes, geboren te Kollumerzwaag op 15 december 1853, overleden aldaar voor 1861.
4 Ebbele, geboren te Kollumerzwaag op 28 november 1855, volgt 1.2.5.1.
5 Gerrit, geboren te Kollumerzwaag op 7 april 1858, overleden aldaar op 10 februari 1935. Hij is getrouwd te Kollum op 15 mei 1889 met Tytje Post, geboren te Moddergat op 11 september 1866, overleden te Zwagerveen op 2 maart 1949. Ze zijn begraven in Kollumerzwaag.
6 Johannes, geboren te Kollumerzwaag op 13 maart 1861, volgt 1.2.5.3.
7 Ida, geboren te Kollumerzwaag op 17 maart 1863. Zij is getrouwd te Kollum op 16 november 1907 met Keimpe Boersma, geboren rond 1860.
8 Janke, geboren te Kollumerzwaag op 15 november 1864, volgt 1.2.5.5.
9 Trijntje, geboren te Kollumerzwaag op 30 juli 1867, volgt 1.2.5.6.
10 Japke, geboren te Kollumerzwaag op 5 oktober 1869, volgt 1.2.5.7.
11 Thomas, geboren te Kollumerzwaag op 1 september 1871, volgt 1.2.5.8.

1.2.5.1 Ebbele Theodorus Mulder, binnenschipper, geboren te Kollumerzwaag op 28 november 1855, overleden aldaar op 7 juli 1929, begraven aldaar, zoon van 1.2.5. Hij is getrouwd te Kollum op 13 juni 1885 met Aukje Aukes Hoekstra, geboren te Zwaagwesteinde op 5 december 1861, overleden te Kollumerzwaag in het jaar 1943, begraven aldaar, dochter van Auke Pieters Hoekstra en Eelkje Meints Iedema.
plaatje
Oudzwaag in vroegere jaren (nu Kollummerzwaag), woonplaats van de binnenschippers MulderUit dit huwelijk:
1 Eelkje, geboren te Kollumerzwaag op 18 november 1886, volgt 1.2.5.1.1.
2 Ynskje, geboren te Kollumerzwaag in het jaar 1888, ongehuwd overleden te Zwagerveen op 29 september 1959, begraven te Kollumerzwaag op 3 oktober 1959.
3 Theodorus, geboren te Kollumerzwaag op 10 januari 1890, gedoopt aldaar, volgt 1.2.5.1.2.
4 Auke, geboren te Kollumerzwaag op 27 november 1891, volgt 1.2.5.1.3.
5 Gerrit, geboren te Kollumerzwaag op 13 februari 1893, volgt 1.2.5.1.4.
6 Pieter, geboren te Kollumerzwaag op 27 januari 1897, volgt 1.2.5.1.5.
7 Taetske, geboren te Kollumerzwaag op 15 oktober 1899, volgt 1.2.5.1.6.
plaatje 8 Rein, geboren te Kollumerzwaag op 11 januari 1902, verongelukt op 8 februari 1956, begraven te Kollumerzwaag. Hij was gehuwd met Lutgerdina Martje Kuipers, geboren op 7 augustus 1904, overleden te Kollumerzwaag op 22 september 1992, begraven aldaar op 26 september 1992. (Zij zou later trouwen met Rein's broer Gerrit Mulder, zie 1.2.5.1.4.)

Rein was actief als evangelist voor de Nederlands Hervormde Evangelisatie te Gerkesklooster.
1.2.5.1.1. Eelkje Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 18 november 1886, overleden op 26-10-1952. Zij is getrouwd te Kollum op 23 mei 1908 met Jan Zwart, geboren op17-10-1884, overleden op 14-04-1968. Zij werden begraven in Zwaagwesteinde.
Uit dit huwelijk:
1 levenloos geboren dochter op 20-02-1909
2 Hendrik, geboren op 16-04-1913, overleden op 25-11-1983.
3 Aukje, geboren rond 1915.


1.2.5.1.2 Theodorus Ebbeles Mulder, binnenschipper, geboren te Kollumerzwaag op 10 januari 1890, gedoopt aldaar, overleden aldaar op 2 januari 1960, begraven aldaar op 6 januari 1960, zoon van 1.2.5.1.
Hij is getrouwd te Kollum op 23 mei 1914 met Martha Luinstra, geboren te Oudwoude op 14 april 1893, gedoopt aldaar in het jaar 1893, overleden te Leeuwarden op 3 februari 1968, begraven te Kollumerzwaag op 7 februari 1968, dochter van Jan Martens Luinstra en Tetje Baukes IJsinga.
plaatje
"Op hoop van zegen" van schipper Dorus Mulder. Op het voordek zijn zoon Ebbele.

mulder_theodorus_gezin1.jpgUit dit huwelijk:
1 Tetje, geboren te Schiermonnikoog op 13 mei 1916, overleden te Westergeest op 12 september 1916.
2 Tetje, geboren te Kollumerzwaag op 30 januari 1918, volgt 1.2.5.1.2.1.
3 Aukje, geboren te Kollumerzwaag op 20 april 1920, volgt 1.2.5.1.2.2.
4 Marrigje, geboren te Hoogkerk op 9 oktober 1921. Zij is getrouwd te Kollum op 18 september 1946, getrouwd te Kollumerzwaag voor de kerk met Tjeerd ten Brug, magazijnmeester, geboren op 8 augustus 1921, overleden op 13 mei 2018 te Kollum.
Zij hebben een aangenomen dochter Ineke.
5 Ebbele, geboren te Kollumerzwaag op 28 april 1930, volgt 1.2.5.1.2.4.

1.2.5.1.2.1 Tetje Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 30 januari 1918, overleden op 6 februari 2006 te Augustinusga en aldaar begraven, dochter 1.2.5.1.2. Zij was gehuwd met Jan de Haas, landbouwer, geboren op 4 juni 1909, overleden te Augustinusga op 22 maart 1974, begraven aldaar op 26 maart 1974.
mulder_tetje_gezin.jpgUit dit huwelijk:
1 Cor, onderwijzer, geboren rond 1943.
2 Martha, gezinsverzorgster, geboren rond 1944.
3 Theodorus, onderwijzer, geboren rond 1945.


1.2.5.1.2.2. Aukje Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 20 april 1920, overleden te Buitenpost op 23 januari 1979, begraven te Munnekezijl op 27 januari 1979, dochter van 1.2.5.1.2. Zij was gehuwd met Jan van der Heide, , landbouwer, geboren in het jaar 1914, overleden te Munnekezijl op 26 oktober 1969, begraven aldaar op 30 oktober 1969. Uit dit huwelijk:
1 Cornelis, geboren rond 1940
2 Theodorus, geboren rond 1942.
3 Pieter, geboren rond 1944.
4 Martha, geboren ron 1945.
5 Ebbele, geboren rond 1948
6 Hanna, geboren te Munnekezijl in het jaar 1949, overleden aldaar op 17 mei 1970, begraven aldaar op 22 mei 1970.
7 Tiny, geboren rond 1950.

plaatje
De graven van Jan van der Heide en Aukje Mulder in Munnekezijl1.2.5.1.2.4. Ebbele Mulder, onderwijzer, geboren te Kollumerzwaag op 28 april 1930, overleden op 5 december 2005 te Leek, zoon van 1.2.5.1.2.
Hij is getrouwd te Kollum op 12 september 1957, getrouwd te Kollumerzwaag voor de kerk met Beitske van Kammen, coupeuse, geboren te Leeuwarden op 1 april 1935, dochter van Jan van Kammen en Sjoukje de Vries.
graf_mulder_ebbele.jpgUit dit huwelijk:
1 Sjoukje, geboren te Kollumerzwaag op 25 november 1958, volgt 1.2.5.1.2.4.1.
2 Martha, geboren te Kollumerzwaag op 6 september 1960. Zij is getrouwd te Roden op 26 juni 1986 (1) met (en gescheiden in augustus 1993 van) Gerben Douma, geboren rond 1963.
Zij is gehuwd (2) met Willem Bolt, geboren op 4 december 1946.
3 Janny, geboren te Kollumerzwaag op 31 juli 1963, volgt 1.2.5.1.2.4.3.
4 Thea, geboren te Groningen op 19 januari 1971, volgt 1.2.5.1.2.4.4.

1.2.5.1.2.4.1. Sjoukje Mulder, bibliothecaresse, geboren te Kollumerzwaag op 25 november 1958. Zij is getrouwd in Leek op 8 juni 1979 met Derk Hendrik Wilthof, commercieel medewerker, geboren te Slochteren op 19 januari 1954, zoon van Hendrik Wilthof en Grietje Smit.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert Hendrik, geboren te Groningen op 2 februari 1982.
2 Astrid Brigitta, geboren te Groningen op 1 februari 1983.
3 Laura, geboren te Sappemeer op 29 mei 1988.

1.2.5.1.2.4.3. Janny Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 31 juli 1963. Zij is getrouwd te Leek op 23 mei 1986 (1) met Petrus de Wit, bankmedewerker, geboren op 10 januari 1963, verongelukt te Oosterhesselen op 1 februari 1993. Zij ging een relatie aan (2) met John Boerema, geboren rond 1970.
Uit deze relatie:
1 Tieme, geboren te Groningen op 12 december 2003.

1.2.5.1.2.4.4. Thea Mulder, geboren te Groningen op 19 januari 1971.
Zij is getrouwd te Zuidlaren op 27 november 1998 met Peter Heerlijn, geboren te Groningen op 13 februari 1963.
Uit dit huwelijk:
1 Kim, geboren te Groningen op 19 juli 2000.
2 Stef, geboren te Groningen in 2003


1.2.5.1.3. Auke Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 27 november 1891, overleden te Kampen op 31 december 1968, begraven aldaar op 4 januari 1969, zoon van 1.2.5.1. Hij huwde op 24 mei 1917 te Dantumadeel met Trijntje de Hoop, geboren op 22 juni 1894 te Dantumadeel, overleden te Kampen op 7 juni 1973, begraven aldaar op 12 juni 1973.
Uit dit huwelijk:
1 Ebbele Mulder.
2 A.Mulder
3 A.Mulder

1.2.5.1.4 Gerrit Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 13 februari 1893, overleden te Zwagerveen op 15 april 1969, begraven te Kollumerzwaag op 19 april 1969, zoon van 1.2.5.1. Hij is getrouwd te Kollum op 18 oktober 1913 (1) met Grietje Koopman, geboren rond 1895.
Uit dit huwelijk:
1 Ebbele, geboren rond 1915.
2 Arie, geboren rond 1917.
3 Theodorus, geboren rond 1917.
Na de dood van Grietje Koopman was hij gehuwd (2) met Julia Blom. Na het overlijden van Julia Blom trouwde hij (3) met zijn schoonzus Lutgerdina Martje Kuipers, geboren op 7 augustus 1904, overleden te Kollumerzwaag op 22 september 1992, begraven aldaar op 26 september 1992. (Zij was hiervoor met Gerrits broer Rein Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 11 januari 1902, verongelukt op 8 februari 1956, begraven te Kollumerzwaag, zoon van IV-j.)
plaatje

Ome Gerrit en tante Dien. Op de schoorsteenmantel een foto van Rein, tante Dien's eerste man en broer van Gerrit.
1.2.5.1.5. Pieter Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 27 januari 1897, overleden te Zwagerveen op 20 augustus 1957, begraven te Kollumerzwaag op 24 augustus 1957, zoon van 1.2.5.1. Hij was gehuwd met Gaatske Tabak, geboren op 3 februari 1902, overleden op 1 oktober 1980, begraven te Kollumerzwaag.
graf_mulder_pieter_e.jpgUit dit huwelijk:
1 Hielkje, geboren op 27 oktober 1924, overleden op 7 november 1994, begraven te Kollumerzwaag. Zij was gehuwd met Andries van der Zwaag, geboren op 2 mei 1924, overleden op 1 januari 1995, begraven te Kollumerzwaag.
2 Aukje, geboren te Kollumerzwaag op 29 juli 1928, overleden op 1 maart 1988. Zij was gehuwd met D. van der Meer, geboren te St Jacobiparochie rond 1925.
1.2.5.1.6. Taetske Ebbeles Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 15 oktober 1899, overleden te Zwaagwesteinde op 19 mei 1983, begraven te Kollumerzwaag op 24 mei 1983, dochter van 1.2.5.1. Zij is getrouwd te Kollum op 24 juni 1922 met Hielke de Boer, geboren op 16 mei 1893, overleden te Kollumerzwaag op 25 november 1971, begraven aldaar op 29 november 1971.
Uit dit huwelijk:
1 Aukje, geboren rond 1924.
2 Klaas, geboren rond 1926.

1.2.5.3. Johannes Theodorus Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 13 maart 1861, overleden aldaar op 3 januari 1933, begraven aldaar, zoon van 1.2.5. Hij is getrouwd te Kollum op 7 december 1901 met Boukje Zijlstra, geboren te Doezum op 25 april 1865, overleden te Kollumerzwaag op 5 juli 1945, begraven aldaar.
Uit dit huwelijk:
1 Theodorus Johannes, geboren te Kollumerzwaag op 17 september 1902, volgt 1.2.5.3.1.
2 Anna, geboren 1908, overleden 1992

1.2.5.3.1. Theodorus Johannes Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 17 september 1902, overleden te Leeuwarden op 22 januari 1958, begraven te Kollumerzwaag, zoon van 1.2.5.3. Hij was gehuwd met Gelske Wagenaar, geboren te Leeuwarden op 24 april 1903, overleden te Damwoude op 17 maart 1973.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Mulder, geboren 1928. Volgt 1.2.5.3.1.1
2 Pietje Mulder, geboren 1929
3 Auke Theodorus, geboren op 19 juni 1931, overleden op 8 augustus 1966, begraven te Kollumerzwaag. Hij was gehuwd met T. Veenstra.
4 Baukje, geboren 1933, overleden 2007.
5 Janke Mulder, geboren 1938

1.2.5.3.1.1 Johannes Mulder, geboren 1928. Volgt

1.2.5.5. Janke Theodorus Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 15 november 1864, overleden aldaar op 2 oktober 1936, begraven aldaar, dochter van 1.2.5. Zij is getrouwd te Kollum op 28 mei 1892 met Liewe J. Meijer, geboren te Westergeest op 24 november 1865, overleden te Kollumerzwaag op 23 september 1939, begraven aldaar.
Uit dit huwelijk:
1 Ynske, geboren te Kollumerzwaag op 23 augustus 1893, overleden 19-07-1965.
2 Jacob, geboren te Kollumerzwaag op 12 september 1895, overleden op 19-09-1975. Hij was gehuwd met Janke Hoekstra, geboren rond 1895.

1.2.5.6. Trijntje Theodorus Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 30 juli 1867, overleden te Drachten op 21 mei 1901, dochter van 1.2.5. Zij is getrouwd te Kollum op 19 mei 1888 met Klaas Jongsma, geboren rond 1865.
Uit dit huwelijk:
1 Antje, geboren in het jaar 1890, overleden te 's-Hertogenbosch op 23 januari 1922.

1.2.5.7. Japke Theodorus Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 5 oktober 1869, dochter van 1.2.5. Ze overleed op 09-03-1964 en werd in Kollumerzwaag begraven.
Zij is getrouwd te Kollum op 21 mei 1904 met Sjoerd Douma, geboren rond 1865.
Uit dit huwelijk:
1 Ynske, geboren rond 1905.

1.2.5.8. Thomas Theodorus Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 1 september 1871, overleden te Zwagerveen op 4 oktober 1939, begraven te Kollumerzwaag, zoon van 1.2.5. Hij is getrouwd te Kollum op 30 juli 1898 (1) met Jitske Bouma, geboren te Wouterswoude op 4 januari 1877, overleden te Zwagerveen op 22 juli 1914, begraven te Kollumerzwaag.
graf_mulder_thomas.jpgUit dit huwelijk:
1 Theodorus, geboren op 31 juli 1907, volgt 1.2.5.8.1.
Hij is getrouwd te Kollum op 12 mei 1917 (2) met Grietje van der Meer, geboren te Zwaagwesteinde op 12 oktober 1874, overleden aldaar op 12 november 1962, begraven te Kollumerzwaag.

1.2.5.8.1. Theodorus Thomas Mulder, geboren op 31 juli 1907, overleden op 26 januari 1991, begraven te Kollumerzwaag, zoon van 1.2.5.8. Hij was gehuwd met Reina Krol, geboren op 7 september 1908, overleden op 16 november 1993, begraven te Kollumerzwaag.
Uit dit huwelijk:
1 Grietje, geboren te Kollumerzwaag op 19 juni 1937, overleden aldaar op 22 oktober 1937, begraven aldaar.
2 Thomas, geboren te Kollumerzwaag rond 1938.
3 Pieter, geboren te Kollumerzwaag rond 1940.
4 Jitske, geboren te Kollumerzwaag rond 1943.
5 Grietje, geboren te Kollumerzwaag rond 1945.1.3 Trijntje Theodorus Mulder, geboren te Holwerd op 14 februari 1791, gedoopt in Holwerd op 13 maart 1791, overleden te Dokkum op 25 juni 1881, dochter van Dorus Johannes Muller en Trijntje Tietes. Zij is getrouwd te Dokkum op 26 augustus 1810 met Haye Jans, geboren te Hantum rond 1785, overleden voor 1824.
Uit dit huwelijk:
1 Helena, geboren te Dokkum op 14 augustus 1814.

1.4 Tietje Theodorus Mulder, geboren op 12 maart 1794, gedoopt op 27 april 1794 in Holwerd, overleden aldaar op 11 december 1827, dochter van Dorus Johannes Muller en Trijntje Tietes. Zij was gehuwd met Johannes Bouman, geboren rond 1790.
Uit dit huwelijk:
1 Trijntje, geboren te Dokkum op 22 juli 1825, overleden aldaar voor 1827.
2 Trijntje, geboren te Dokkum op 2 december 1827.Genealogie van Jakobus Johannes Mulder


Dorus Johannes Muller had een jongere broer Jakobus.

I Jakobus Johannes Mulder, geboren te Baaswiller rond 1756, zoon van Johannes Muller en Sara Sjordama.
Hij is getrouwd te Holwerd op 9 januari 1785 met Aaltje Harmens, geboren te Holwerd in het jaar 1758, overleden aldaar op 2 april 1813.
Uit dit huwelijk:
1 Harmen, geboren op 4 september 1785, gedoopt op 25 september 1785 in Holwerd. Jong overleden.
2 Romkje, geboren op 25 december 1786, gedoopt op 14 januari 1787 in Holwerd.
3 Adolf, geboren op 1 januari 1789, gedoopt op 8 februari 1789 in Holwerd, volgt onder II.
4 Harmen, geboren op 31 maart 1791, gedoopt in Holwerd op 15 mei 1791.
5 Grietje, geboren op 8 februari 1793, gedoopt op 31 maart 1793 in Holwerd, jong overleden.
6 Grietje, geboren in het jaar 1796, overleden op 28 juni 1853. Zij trouwde met Jan de Vries.
Van deze Grietje (Jacobs)staat een verhaal vermeld onder het hoofdstuk "Verhalen en feiten".
II Adolf Jakobs Mulder, geboren op 1 januari 1789, overleden te Blija op 20 september 1857, zoon van I.
Hij is getrouwd te Holwerd op 13 mei 1813 (1) met Janke Berents Bekema, geboren rond 1790,.
Uit dit huwelijk:
1 Jacob, geboren te Blija op 9 maart 1814, overleden aldaar op 24 mei 1817.
2 Trijntje, geboren te Blija op 30 november 1816, volgt onder III-a.
3 Jacob, geboren te Blija op 27 november 1818, ongehuwd overleden op 11 januari 1840 in Groningen.
4 Berend, geboren te Blija op 30 januari 1821, volgt onder III-b.
5 Ale, geboren te Blija op 4 april 1824, ongehuwd overleden te Ferweradeel op 17 november 1864.
Hij is getrouwd te Ferweradeel op 18 januari 1838 (2) met Ytje Fransen Dijkstra, geboren rond 1795, overleden op 11 oktober 1864 te Blija.
Uit dit huwelijk:
6 Janke, geboren te Blija op 29 juli 1838, volgt onder III-c.

III-a Trijntje Adolfs Mulder, geboren te Blija op 30 november 1816, overleden te Ferweradeel op 24 april 1863, dochter van II.
Zij is getrouwd te Ferweradeel op 16 mei 1840 met Jan Harig Feenstra, geboren in 1814, overleden op 19 juli 1905.
Uit dit huwelijk:
1 Aaltje, geboren te Ferweradeel op 28 juli 1840, overleden op 29 januari 1898, weduwe van Pieter de Vries.
2 Janke, geboren te Ferweradeel op 27 november 1842, ongehuwd overleden op 17 maart 1865.
3 Jacob, geboren te Ferweradeel op 11 december 1844, overleden 17 november 1847.
4 Jacob, geboren in 1848 te Ferweradeel, overleden op 17 december 1935, weduwnaar van Ekke de Vries.
4 Grietje, geboren te Ferweradeel op 6 december 1850, overleden op 1 februari 1862.
5 Harig, geboren te Ferweradeel op 5 maart 1854, overleden op 30 juli 1934, gehuwd met Trijtje Oosterbaan .
6 Johanna, geboren te Ferweradeel op 7 augustus 1856.
7 Levenloos geboren dochter op 27 september 1858 te Ferweradeeel
7 Tjalling, geboren te Ferweradeel op 31 augustus 1859.

III-b Berend Adolfs Mulder, geboren te Blija op 30 januari 1821, zoon van II.
Hij is getrouwd te Holwerd op 4 mei 1843 met Antje Boukes Wierda, geboren rond 1815.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes Berends, geboren te Blija op 7 januari 1844.
2 Jakob Berends, geboren te Blija op 7 januari 1844, overleden op 14 april 1846 te Blija.
3 Bauke Berends, geboren te Blija op 12 september 1845.
4 Janke Berends, geboren te Blija op 27 april 1848.
5 Grietje Berends, geboren te Blija op 24 november 1850.
6 Johanna Berends, geboren te Blija op 27 juni 1853.

III-c Janke Adolfs Mulder, geboren te Blija op 29 juli 1838, dochter van II.
Zij is getrouwd te Ferweradeel op 20 mei 1865 met Heere Berends Kemp, geboren rond 1835.
Uit dit huwelijk:
1 NN, geboren te Ferweradeel op 14 maart 1866, overleden aldaar op 14 maart 1866.
2 Jetske, geboren te Ferweradeel op 4 augustus 1867.
3 Johannes, geboren te Ferweradeel op 28 juli 1869.
4 Ytje, geboren te Ferweradeel op 17 februari 1872.
5 Reinder, geboren te Ferweradeel op 15 oktober 1876.