Parenteel van Gerrit Johannis (Kramer).


1 Gerrit Johannis is geboren omstreeks 1719 in Harlingen. Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 01-01-1741 in Harlingen met Janke Alberts. Janke is geboren in Harlingen. Kinderen van Gerrit en Janke:
1 Lysbet Gerrits, geboren op 20-01-1760 in St Jacobiparochie.
2 Johannis Gerrits, geboren op 08-05-1763 in St Jacobiparochie. Johannis is overleden vóór 1767 in St Jacobiparochie, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Johannes Gerrits Kramer, geboren op 22-05-1767 Volgt 1.1.

1.1 Johannes Gerrits Kramer, hovenier en politicus, is geboren op 22-05-1767, zoon van Gerrit Johannis en Janke Alberts. Johannes is overleden op 08-11-1834 in Het Bildt, 67 jaar oud.
Hij was Lid van het provinciaal bestuur van Friesland van 1797 tot 30 januari 1798, daarna, van 31 juli 1798 tot 28 juli 1801, lid van het Wetgevend Lichaam van de Bataafse Republiek in ´s-Gravenhage als vertegenwoordiger voor het district Ferwerd.
Verder lid van de commissies:
- tot het ontwerpen van instructies van de diverse departementen van het provinciaal bestuur, vanaf 1798 (provinciaal bestuur)
- tot het werk van de organisatie van de respective gerechten, vanaf 1798
- tot invordering van de schadevergoeding, vanaf 1797 (provinciaal bestuur)

Johannes trouwde met Grietje Jans Veeren, geboren omstreeks 1767, dochter van Jan Veeren. Grietje Jans is overleden op 26-05-1841 in Het Bildt, ongeveer 74 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Grietje:
1 Maartje Johannes Kramer, geboren op 30-09-1792 in St Jacobiparochie. Zij is gedoopt op 21-10-1792. Maartje overleed ongehuwd op 27-04-1869 in St Jacobiparochie.
2 Sjoukje Johannes Kramer, geboren op 14-10-1794 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.1.
3 Gerrit Johannes Kramer, geboren op 09-11-1796 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.2.
4 Tomesie Johannes Kramer, geboren op 02-08-1799 in ´s-Gravenhage Volgt 1.1.3.
5 Jantje Johannes Kramer, geboren op 17-03-1801 in ´s-Gravenhage Volgt 1.1.4.
6 Jan Johannes Kramer, geboren op 18-07-1803 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.
7 Arjen Johannes Kramer, geboren op 25-04-1805 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.6.
8 Lysbeth Johannes Kramer, geboren op 03-07-1807 in St Jacobiparochie. Zij is gedoopt op 19-07-1807. Lysbeth overleed vóór 1811, ten hoogste 4 jaar oud.
9 Dirk Johannes Kramer, geboren op 05-04-1809 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.
10 Lysbeth Johannes Kramer, geboren op 10-12-1811 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.8.

1.1.1 Sjoukje Johannes Kramer is geboren op 14-10-1794 in St Jacobiparochie, dochter van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Zij is gedoopt op 02-11-1794. Sjoukje is overleden op 22-10-1837 in St Jacobiparochie, 43 jaar oud. Sjoukje trouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1822 in Het Bildt met Jurre Klazes Wassenaar, 24 jaar oud. Jurre is geboren in 1798 in Harlingen.
Kinderen van Sjoukje en Jurre:
1 Klaas Wassenaar, geboren op 08-02-1823 in Dronrijp.
2 Sjoukje Wassenaar, geboren op 12-08-1824 in Dronrijp.
3 Klaaske Wassenaar, geboren op 03-01-1827 in Dronrijp.
4 Johannes Wassenaar, geboren op 22-07-1828 in Dronrijp. Johannes is overleden vóór 1836 in Dronrijp, ten hoogste 8 jaar oud.
5 Johanna Wassenaar, geboren op 24-09-1829 in Dronrijp.
6 Joukje Wassenaar, geboren op 22-09-1830 in Dronrijp.
7 Johannes Wassenaar, geboren op 02-06-1836 in Dronrijp.
8 Gerrit Wassenaar, geboren op 28-07-1837 in Dronrijp.

1.1.2 Gerrit Johannes Kramer is geboren op 09-11-1796 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Hij is gedoopt op 27-11-1796. Gerrit:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-1830 in Het Bildt met Trijntje Wybes Boomsma, ongeveer 30 jaar oud. Trijntje Wybes is geboren omstreeks 1800 in St Jacobiparochie. Trijntje Wybes is overleden vóór 1842 in St Jacobiparochie, ongeveer 42 jaar oud.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 06-01-1842 in Het Bildt met Antje Wybes Monsma, ongeveer 22 jaar oud. Antje Wybes is geboren omstreeks 1820 in Leeuwarden.
Kinderen van Gerrit en Antje:
1 Grietje Gerrits Kramer, geboren op 21-07-1842 in St Jacobiparochie.
2 Johannes Gerrits Kramer, geboren op 16-11-1843 in St Jacobiparochie. Johannes Gerrits is overleden op 09-03-1844 in St Jacobiparochie, 3 maanden oud.
3 Johannes Gerrits Kramer, geboren op 04-04-1845 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.2.1.
4 Wybe Gerrits Kramer, geboren op 01-01-1848 in St Jacobiparochie. Wybe Gerrits is overleden op 27-01-1848 in St Jacobiparochie, 26 dagen oud.
5 Pietje Gerrits Kramer, geboren op 07-06-1849 in St Jacobiparochie. Pietje Gerrits is overleden op 15-08-1849 in St Jacobiparochie, 2 maanden oud.
6 Pietje Gerrits Kramer, geboren op 13-07-1851 in St Jacobiparochie.
7 Kramer, geboren op 21-06-1853 in St Jacobiparochie. Hij is overleden op 21-06-1853 in St Jacobiparochie, 0 dagen oud.
8 Kramer, geboren op 26-03-1856 in St Jacobiparochie. Hij is overleden op 26-03-1856 in St Jacobiparochie, 0 dagen oud.

1.1.2.1 Johannes Gerrits Kramer is geboren op 04-04-1845 in St Jacobiparochie, zoon van Gerrit Johannes Kramer en Antje Wybes Monsma. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1873 in Het Bildt met Maartje van der Leest, ongeveer 23 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1850 in St Annaparochie.

1.1.3 Tomesie Johannes Kramer is geboren op 02-08-1799 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Zij is gedoopt in St Jacobiparochie. Tomesie trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1824 in Het Bildt met Jouke Wiljes Schouwerwou, ongeveer 29 jaar oud. Jouke Wiljes is geboren omstreeks 1795 in Franeker.
Kind van Tomesie en Jouke:
1 Dieuwke Schouwerwou, geboren omstreeks 1830 in St Jacobiparochie.. Dieuwke trouwde op 11-08-1864 in Het Bildt met Ane Gorter, ongeveer 39 jaar oud. Ane is geboren omstreeks 1825.

1.1.4 Jantje Johannes Kramer is geboren op 17-03-1801 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Jantje Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 27-04-1823 in Bolsward met Obbe Johannes Lammertsma, ongeveer 24 jaar oud. Obe Johannes is geboren omstreeks 1799 in Bolsward. Obe Johannes is overleden op 26-03-1863 in Bolsward, ongeveer 64 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Obbe:
1 Jan Lammertsma, geboren in Bolsward.
2 Johannes Lammertsma, geboren op 13-06-1823 in Bolsward. Johannes is overleden op 10-09-1890 in Bolsward, 67 jaar oud.
3 Idske Lammertsma, geboren op 20-03-1831 in Bolsward.
4 Lammert Lammertsma, geboren op 24-09-1834 in Bolsward. Lammert is overleden op 07-11-1916 in Bolsward, 82 jaar oud.
5 Meijer Lammertsma, geboren op 15-01-1837 in Bolsward.
6 Neine Lammertsma, geboren op 31-12-1839 in Bolsward.

1.1.5 Jan Johannes Kramer is geboren op 18-07-1803 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Hij is gedoopt op 01-08-1803. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 05-05-1836 in Het Bildt met Janke Symens Westra, ongeveer 26 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1810 in Oosterbierum.
Kinderen van Jan en Janke:
1 Grietje Jans Kramer, geboren op 23-12-1836 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.1.
2 Symens Jans Kramer, geboren op 15-09-1838 in St Jacobiparochie. Symens Jans is overleden op 21-09-1838 in St Jacobiparochie, 6 dagen oud.
3 Sjoukje Jans Kramer, geboren op 02-10-1839 in St Jacobiparochie.
4 Symen Jans Kramer, geboren op 26-11-1841 in St Jacobiparochie. Symen Jans is overleden op 17-08-1877 in St Jacobiparochie, 35 jaar oud.
5 Johannes Jans Kramer, geboren op 05-03-1844 in St Jacobiparochie. Johannes Jans is overleden vóór 1846 in St Jacobiparochie, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Johannes Jans Kramer, geboren op 11-02-1846 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.2.
7 Jacobus Jans Kramer, geboren op 27-03-1849 in St Jacobiparochie.
8 Martha Jans Kramer, geboren op 27-03-1849 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.3.
9 Petrus Jans Kramer, geboren op 27-06-1849 in St Jacobiparochie. Petrus Jans is omgekomen bij een vechtpartij op 23-05-1874 in St Jacobiparochie. Petrus trachtte tussenbeide te komen in een ruzie tussen een plaatselijke kastelein en zijn schoonmoeder en werd door de kastelein doodgestoken. De dader kreeg 25 jaar tuchthuisstraf. Bron: Leeuwarder Courant 18 september 1874.(zie ook Oud nieuws uit het Noorden
10 Mentje Jans Kramer, geboren in 01-1852 in St Jacobiparochie. Mentje Jans is overleden op 07-06-1852 in St Jacobiparochie, 5 maanden oud.

1.1.5.1 Grietje Jans Kramer is geboren op 23-12-1836 in St Jacobiparochie, dochter van Jan Johannes Kramer en Janke Symens Westra. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1865 in Het Bildt met Jarig de Boer, ongeveer 35 jaar oud. Jarig is geboren omstreeks 1830 in St Jacobiparochie.

1.1.5.2 Johannes Jans Kramer is geboren op 11-02-1846 in St Jacobiparochie, zoon van Jan Johannes Kramer en Janke Symens Westra. Johannes Jtrouwde, 27 jaar oud, op 22-05-1873 in Het Bildt met Adriaantje Dijkstra, ongeveer 23 jaar oud. Adriaantje is geboren omstreeks 1850 in Vrouwenparochie.
Kinderen van Johannes en Adriaantje:
1 Jan Jans Kramer, geboren op 08-01-1874 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.2.1.
2 Jacobus Jans Kramer, geboren op 28-01-1876 in St Jacobiparochie.
3 Sjoukje Jans Kramer, geboren op 20-05-1880 in St Jacobiparochie. Sjoukje Jans is overleden op 16-05-1881 in St Jacobiparochie, 11 maanden oud.
4 Petrus Jans Kramer, geboren op 02-06-1883 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.5.2.2.
5 Sjoukje Jans Kramer, geboren op 09-03-1887 in St Jacobiparochie.

1.1.5.2.1 Jan Jans Kramer is geboren op 08-01-1874 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Jans Kramer en Adriaantje Dijkstra. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1897 in Het Bildt met Maaike Okkes Jansma, ongeveer 22 jaar oud. Maaike Okkes is geboren omstreeks 1875 in Bergum.
Kinderen van Jan en Maaike:
1 Johannes Jans Kramer, geboren op 04-06-1897 in St Jacobiparochie. Johannes Jans is overleden op 22-09-1897 in St Jacobiparochie, 3 maanden oud.
2 Johannes Jans Kramer, geboren op 05-05-1899 in St Jacobiparochie.

graf_kramer_petrus.jpg1.1.5.2.2 Petrus Jans Kramer is geboren op 02-06-1883 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Jans Kramer en Adriaantje Dijkstra. Hij overleed op 14-08-1961. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 05-11-1913 in Den Helder met Martje Hoogerduijn, 22 jaar oud. Martje is geboren op 29-10-1891 in Enkhuizen. Ze overleed op 26-01-1968.

Kind van Petrus Jans en Martje:
1 Johannes Adriaan Kramer, geboren in 1920 Volgt 1.1.5.2.2.1.

1.1.5.2.2.1 Johannes Adriaan Kramer is geboren in 1920, zoon van Petrus Jans Kramer en Martje Hoogerduijn. Johannes is overleden in 1988, 68 jaar oud. Hij trouwde met Maria Martina Petronella van Bavel. Nmaria Martina Petronella is geboren in 1925. Maria Martina Petronella is overleden in 2006, 81 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Peter Kramer, geboren op 25-10-1957 in Middelburg Volgt 1.1.5.2.2.1.1.
2 Jeanine Kramer, geboren op 05-01-1959 in Middelburg Volgt 1.1.5.2.2.1.2.

1.1.5.2.2.1.1 Peter Kramer is geboren op 25-10-1957 in Middelburg, zoon van Johannes Adriaan Kramer en Nmaria Martina Petronella van Bavel. Peter begon een relatie met Mirjam van Haaster. Mirjam is geboren in 1970.
Kinderen van Peter en Mirjam:
1 Sem Johannes Kramer, geboren in 2000 in Haarlem.
2 Matys Kramer, geboren in 2006 in Haarlem.

1.1.5.2.2.1.2 Jeanine Kramer is geboren op 05-01-1959 in Middelburg, dochter van Johannes Adriaan Kramer en Nmaria Martina Petronella van Bavel. Jeanine begon een relatie met Ferenc van Damme. De relatie werd ontbonden in Leeuwarden.
Kinderen van Jeanine en Ferenc:
1 Finn van Damme, geboren in 1982 in Leeuwarden.
2 Isidore van Damme, geboren in 1985 in Leeuwarden.
3 Gustav van Damme, geboren in 1987 in Leeuwarden.

1.1.5.3 Martha Jans Kramer is geboren op 27-03-1849 in St Jacobiparochie, dochter van Jan Johannes Kramer en Janke Symens Westra. Martha Jans:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-10-1873 in Het Bildt met Sake Tjipkes Heeringa, ongeveer 28 jaar oud. Sake Tjipkes is geboren omstreeks 1845 in Holwerd. Sake Tjipkes is overleden vóór 1885 in St Jacobiparochie, ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1885 in Het Bildt met Gerrit Schouwerwou, ongeveer 40 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1845 in St Jacobiparochie.
Kinderen van Martha en Sake:
1 Pieter Heeringa, geboren op 19-03-1874 in St Jacobiparochie. Pieter is overleden op 31-01-1875 in St Jacobiparochie, 10 maanden oud.
2 Janke Heeringa, geboren op 15-02-1876 in St Jacobiparochie.
3 Pieter Heeringa, geboren op 13-03-1877 in St Jacobiparochie. Pieter is overleden op 21-05-1877 in St Jacobiparochie, 2 maanden oud.
4 levenloos geboren dochter, geboren op 06-02-1878 in St Jacobiparochie.
5 Hiltje Heeringa, geboren op 21-03-1879 in St Jacobiparochie.
Kinderen van Martha Jans en Gerrit:
1 Thomaske Schouwerwou, geboren op 01-?-0889 in St Jacobiparochie.
2 Jan Schouwerwou, geboren op 22-04-1886 in St Jacobiparochie. Jan is overleden op 14-07-1886 in St Jacobiparochie, 2 maanden oud.
3 Thomaske Schouwerwou, geboren op 26-04-1887 in St Jacobiparochie. Thomaske is overleden vóór 1889 in St Jacobiparochie, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Gerrit Schouwerwou, geboren in 05-1887 in St Jacobiparochie. Gerrit is overleden op 11-08-1887 in St Jacobiparochie, 3 maanden oud.

1.1.6 Arjen Johannes Kramer is geboren op 25-04-1805 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Hij is gedoopt op 19-05-1805. Arjen Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 04-05-1837 in Het Bildt met Geertje Cornelis Bijlsma, ongeveer 27 jaar oud. Geertje Cornelis is geboren omstreeks 1810 in Welsrijp.
Kinderen van Arjen en Cornelis:
1 Johannes Arjens Kramer, geboren op 17-05-1838 in Barradeel.
2 Jantje Arjens Kramer, geboren op 13-08-1839 in Barradeel.
3 Grietje Arjens Kramer, geboren op 13-?-1630 in Barradeel.

1.1.7 Dirk Johannes Kramer is geboren op 05-04-1809 in St Jacobiparochie, zoon van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Hij is gedoopt op 14-05-1809. Dirk Johannes:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1833 in Het Bildt met Pietje Graadsma, ongeveer 23 jaar oud. Pietje is geboren omstreeks 1810 in Ballum. Pietje is overleden vóór 1849 in St Jacobiparochie, ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 01-03-1849 in Het Bildt met Trijntje Johannes Zwart, ongeveer 29 jaar oud. Trijntje Johannes is geboren omstreeks 1820 in St Jacobiparochie. Kinderen van Dirk en Pietje:
1 Grietje Dirks Kramer, geboren op 29-09-1833 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.1.
2 Hyke Dirks Kramer, geboren op 10-01-1835 in St Jacobiparochie.
3 Johannes Dirks Kramer, geboren op 24-10-1836 in St Jacobiparochie. Johannes Dirks is overleden vóór 1839 in St Jacobiparochie, ten hoogste 3 jaar oud.
4 Johannes Dirks Kramer, geboren op 25-07-1839 in St Jacobiparochie.
5 Gerrit Dirks Kramer, geboren op 19-07-1841 in St Jacobiparochie. Gerrit Dirks is overleden op 07-11-1841 in St Jacobiparochie, 3 maanden oud.
6 Sjoukje Dirks Kramer, geboren op 07-02-1843 in St Jacobiparochie.
7 Gerrit Dirks Kramer, geboren op 15-03-1845 in St Jacobiparochie. Gerrit Dirks is overleden op 23-03-1845 in St Jacobiparochie, 8 dagen oud.
8 Maartje Dirks Kramer, geboren op 09-04-1846 in St Jacobiparochie.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Pieter Dirks Kramer, geboren op 17-11-1849 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.2.
2 Johannes Dirks Kramer, geboren op 12-05-1851 in St Jacobiparochie.
3 Arjens Dirks Kramer, geboren op 05-11-1852 in St Jacobiparochie.
4 Jan Dirks Kramer, geboren op 14-07-1859 in St Jacobiparochie.


1.1.7.1 Grietje Dirks Kramer is geboren op 29-09-1833 in St Jacobiparochie, dochter van Dirk Johannes Kramer en Pietje Graadsma. Grietje trouwde, 30 jaar oud, op 05-01-1864 in Het Bildt met Daniel Marssum, ongeveer 34 jaar oud. Daniel is geboren omstreeks 1830 in St Jacobiparochie.

1.1.7.2 Pieter Dirks Kramer is geboren op 17-11-1849 in St Jacobiparochie, zoon van Dirk Johannes Kramer en Trijntje Johannes Zwart. Pieter is overleden op 25-08-1879 in St Jacobiparochie, 29 jaar oud. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1872 in Het Bildt met Trijntje de Vries, 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1848 in St Jacobiparochie.
Kinderen van Pieter en Trijntje:
1 Jantje Kramer, geboren op 14-04-1874 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.2.1.
2 Kramer, levenloos geboren zoon, geboren op 30-11-1875 in St Jacobiparochie.
3 Dirk Kramer, geboren op 03-07-1877 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.2.2.
4 Pieter Kramer, geboren op 20-11-1879 in St Jacobiparochie Volgt 1.1.7.2.3.

graf_kramer_jantje.jpg1.1.7.2.1 Jantje Kramer is geboren op 14-04-1874 in St Jacobiparochie, dochter van Pieter Dirks Kramer en Trijntje de Vries. Ze overleed op 28-07-1908 in Heerenveen en werd in St Jacobiparochie begraven. Ze trouwde, 32 jaar oud, op 25-05-1905 in Het Bildt met Dirk Groenhout, 24 jaar oud. Dirk is geboren in 1881 in Berlikum.1.1.7.2.2 Dirk Kramer is geboren op 03-07-1877 in St Jacobiparochie, zoon van Pieter Dirks Kramer en Trijntje de Vries. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1901 in Het Bildt met Wytske Smits, 24 jaar oud. Wytske is geboren in 1877 in St Jacobiparochie.

1.1.7.2.3 Pieter Kramer is geboren op 20-11-1879 in St Jacobiparochie, zoon van Pieter Dirks Kramer en Trijntje de Vries. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 03-10-1901 in Het Bildt met Jannigje van der Zicht, 20 jaar oud. Jannigje is geboren in 1881 in St Jacobiparochie.
Kind van Pieter en Jannigje:
1 Maartje Kramer, geboren op 28-12-1901 in St Jacobiparochie.

1.1.8 Lysbeth Johannes Kramer is geboren op 10-12-1811 in St Jacobiparochie, dochter van Johannes Gerrits Kramer en Grietje Jans Veeren. Zij is gedoopt op 29-12-1811. Lysbeth is overleden op 18-03-1878 in Het Bildt, 66 jaar oud. Zij trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1840 in Het Bildt met Obbe Sygers van Kammen, 25 jaar oud. Obbe is geboren op 09-04-1815 in St Jacobiparochie, zoon van Syger Obbes van Kammen en Aaltje Gerbens Hoekstra. Hij overleed op 21-01-1900 in Het Bildt, 84 jaar oud.
Kinderen van Lysbeth en Obbe:
1 Syger Obbes van Kammen, geboren op 16-02-1842 in St Jacobiparochie .
2 Grietje Obbes van Kammen, geboren op 26-12-1846 in St Jacobiparochie. Grietje Obbes is overleden op 18-10-1848 in St Jacobiparochie, 1 jaar oud.
Zie verder parenteel Van Kammen

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 04-02-2008