Parenteel van Juergen Cordes

Uit het Duitse Emsland komen meerdere families Cordes. De naam is afgeleid van de patroniem Koert. De juiste uitspraak is Koordes. De hierna beschreven familie Cordes vindt haar oorsprong in het dorp Sustrum. Het behoorde tot het kerspel Steinbild aan de Eems. (met dank aan Rene Remkes)


cordes_taufbecken_steinbild.jpg Het doopvont uit de 13e eeuw in Steinbild waarmee veel generaties Cordes zullen zijn gedoopt.
1 Juergen Cordes (ook Klinck genoemd), landbouwer, is geboren omstreeks 1575. Hij is begraven op 21-12-1648 te Sustrum, Emsland. Hij trouwde met Anna Joergens, geboren omstreeks 1578. Anna overleed op bijna 90 jarige leeftijd in 1668 en werd begraven in augustus 1668 te Sustrum, Emsland.
Kinderen van Juergen en Anna:
1 Cordt (Conrad) Joergens, geboren omstreeks 1620. Volgt 1.1.
2 Anna Klinck Cordes, geboren omstreeks 1622 in Sustrum. Anna is jong overleden.
3 Wocca Jorgens, geboren omstreeks 1625 in Sustrum, Emsland. Zij trouwde op 27-04-1647 in Steinbild, Emsland met Joannes Sivers, geboren omstreeks 1625. Hij overleed vóór 1659 in Sustrum, Emsland. Wocca hertrouwde op 26-06-1663 in Steinbild, Emsland met Manninge Wilckens,geboren omstreeks 1635 in Walchum, Emsland.

Het Viehschatzungsregister (veebelasting) van 1631 vermeldt: Jurrien Cordes: 2 Pferde, 5 Koyhe, 1 Rindt, 3 Schweine, 3 Imme

In het "Huis- en Boerderij register" van 1640: het gaat slecht met Klinck Jurgen en hij heeft gering vermogen. Heeft een "kotterie" en doet "fussdienst". De woning heeft zichtbare gebreken. Verder heeft hij 5 maten rogge, land voor 2 tonnen zaad, hooiland voor 3 voeren. Betaalt aan kerspelbelasting 1 rijksdaalder en aan contributie 39 stuivers. Bezit 1 paard en 2 koeien waarvan 1 koe van zijn zoon.

In 1643 gaat het schijnbaar beter. Hij wordt aangeslagen voor het bezit van 2 paarden, 0 veulens, 5 koeien, 1 rund, 0 varkens, 3 biggen, 0 schapen, 0 lammeren, 3 bijenkorven.1.1 Cordt (Conrad) Joergens , landbouwer, is geboren omstreeks 1620, zoon van Juergen Cordes (Klinck) en Anna Joergens. Hij overleed in 1671 en werd in juni 1671 te Sustrum begraven.
Cordt:
(1) trouwde in Steinbild, Emsland met Rixa, geboren omstreeks 1625. Rixa is begraven op 09-06-1662 te Sustrum, Emsland.
(2) trouwde op 26-06-1663 in Steinbild, Emsland met Thalia, geboren omstreeks 1640 in Sustrum, Emsland.
Kinderen van Cordt en Rixa:
1 Albertus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Albertus is overleden. Hij is begraven in 01-1647 te Sustrum, Emsland.
2 Albertus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Volgt 1.1.1.
3 Engelina Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Zij is gedoopt op 10-05-1654 in Steinbild, Emsland. Engelina is overleden.


In het "viehschatzungsregister" van 1645 wordt vermeld:
Cordt Juergens: 0 paarden, 0 veulens, 2 koeien, 0 runderen, 0 varkens, 2 schapen, 0 bijenkorven. Cordt Juergens vult zelf aan met: 1 oud kreupel paard.

In hetzelfde register over 1646: 1 Pferde, 0 Valen, 2 Koye, 0 Rinder, 0 Schweine, 6 Schafe, 1 Immen.

Hij wordt tot de "geringere brinkbezitters" gerekend en moest "fussdienst", dwz hand- en spandiensten, verrichten.)1.1.1 Albertus Cordes is geboren in Sustrum, Emsland, zoon van Cordt (Conrad) Joergens en Rixa. Hij is gedoopt op 30-05-1651 in Steinbild, Emsland. Hij trouwde, 32 jaar oud, op 08-07-1683 in Steinbild, Emsland met Toba Gerdes. Toba is geboren omstreeks 1655.
Kinderen van Albertus en Toba:
1 Conradus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Volgt 1.1.1.1.
2 Geertjen (Gertrudis) Coerdts, geboren in Sustrum, Emsland. Volgt 1.1.1.2.
3 Bernardus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Volgt 1.1.1.3.
4 Angela Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Zij is gedoopt op 16-05-1691 in Steinbild, Emsland. Angela is overleden vóór 1692 in Sustrum, Emsland, ten hoogste 1 jaar oud.
5 Hermannus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 01-07-1692 in Steinbild, Emsland.
6 Angela Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Zij is gedoopt op 01-07-1692 in Steinbild, Emsland.

1.1.1.1 Conradus Cordes is geboren in Sustrum, Emsland, zoon van Albertus Cordes en Toba Gerdes. Hij is gedoopt op 03-03-1684 in Steinbild, Emsland. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 24-12-1713 in Steinbild, Emsland met Anna Dircks, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1685.

1.1.1.2 Geertjen (Gertrudis) Coerdts is geboren in Sustrum, Emsland, dochter van Albertus Cordes en Toba Gerdes. Zij is gedoopt op 25-05-1685 in Steinbild, Emsland. Geertjen trouwde met Hermannus Schomacker, geboren omstreeks 1680.

1.1.1.3 Bernardus Cordes is geboren in Sustrum, Emsland, zoon van Albertus Cordes en Toba Gerdes. Hij is gedoopt op 26-03-1689 in Steinbild, Emsland. Hij trouwde, 26 jaar oud, op 20-10-1715 in Steinbild, Emsland met Hille Benes. Hille is geboren omstreeks 1690 in Sustrum, Emsland.
Kinderen van Bernardus en Hille:
1 Albertus Cordes, geboren omstreeks 1717. Volgt 1.1.1.3.1.
2 Beno Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 14-03-1720 in Steinbild, Emsland.
3 Joannes Conradus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 03-09-1722 in Steinbild, Emsland.
4 Thecla Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Zij is gedoopt op 16-09-1725 in Steinbild, Emsland.

1.1.1.3.1 Albertus Cordes is geboren omstreeks 1717, zoon van Bernardus Cordes en Hille Benes. Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-05-1740 in Steinbild, Emsland met Gertrudis Ollius Huelsmann, ongeveer 20 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1720.
Kinderen van Albertus en Gertrudis:
1 Bernard (Berend) Coerts, geboren in Sustrum. Volgt 1.1.1.3.1.1.
2 Joannes Georgius Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 28-04-1744 in Steinbild, Emsland.
3 Beno Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 04-04-1746 in Steinbild, Emsland.
4 Joannes Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 07-01-1749 in Steinbild, Emsland.
5 Albertus Coers, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 17-02-1752 in Steinbild, Emsland.
6 Joannes Hermannus Cordes, geboren in Sustrum, Emsland. Hij is gedoopt op 27-07-1755 in Steinbild, Emsland.

1.1.1.3.1.1 Bernard (Berend) Coerts is geboren in Sustrum, zoon van Albertus Cordes en Gertrudis Ollius Huelsmann. Hij is gedoopt op 18-08-1741 in Steinbild, Emsland. Bernard trouwde, 31 jaar oud, op 16-02-1773 in Steinbild, Emsland met Maria Niehoff, 23 jaar oud. Maria is geboren in Ahlen. Zij is gedoopt op 01-12-1749 in Steinbild, Emsland.
Kinderen van Bernard en Maria:
1 Maria Gertrud Cordes, geboren op 09-05-1774 in Sustrum. Zij is gedoopt op 11-05-1774 in Steinbild, Emsland.
2 Otte Berends Cordes, geboren op 11-01-1776 in Sustrum, Emsland. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.
3 Joannes Bernd Cordes, geboren op 02-03-1779 in Sustrum. Hij is gedoopt op 03-03-1779 in Steinbild, Emsland.
4 Joannes Herman Cordes, geboren op 24-12-1782 in Sustrum. Hij is gedoopt op 24-12-1782 in Steinbild, Emsland.

1.1.1.3.1.1.1 Otte Berends Cordes, kleermaker, is geboren op 11-01-1776 in Sustrum, Emsland, zoon van Bernard (Berend) Coerts en Maria Niehoff. Hij is gedoopt op 13-01-1776 in Steinbild, Emsland.
Otte is vermoedelijk van Sustrum naar Lutkemoor (bij Beckhusen) verhuisd en is daarvandaan naar Nederland getrokken. Bij zijn overlijden wordt namelijk niet Sustrum maar Lustmur vermeld.
Hij overleed op 24-07-1848 in Lula, 72 jaar oud.
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1806 in Kleinemeer met Anna Jans Hegeman, ongeveer 31 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1775. Anna is overleden vóór 1811, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-03-1811 in Kleinemeer met Grietje Fransens Toormans (Thormann), 25 jaar oud.
huw_cordes_otto_en_anna_toorman.jpg
Grietje is geboren op 27-09-1785 in Krall bei Steinbild, Emsland, dochter van Frans Thorman en Helena (Herms) Schulte. Zij is gedoopt op 28-09-1785 in Steinbild, Emsland. Ze overleed op 23-03-1849 in Lula, 63 jaar oud.
In de huwelijksacte wordt bij Grietje vermeld dat ze uit Ahlen komt. Waarschijnlijk was dit haar woonplaats voor ze naar Nederland vertrok.
Kinderen van Otte en Anna:
1 Bernardus Cordes, geboren in Kalkwijk, gedoopt op 26-12-1807 in Kleinemeer
doop_cordes_bernardus_kleinemeer.jpg
2 Joannes Cordes, geboren in Kalkwijk, gedoopt op 13-03-1809 in Kleinemeer. Joannes is jong overleden.
Kinderen van Otte en Grietje:
1 Maria Ottes Cordes, geboren in 1813 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.1.
2 Helena Ottes Cordes, geboren op 29-09-1815 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.2.
3 Anna Ottes Cordes, geboren op 03-05-1817 in Lula. Anna is overleden op 02-10-1818 in Lula, 1 jaar oud.
4 Bernardus Ottes Cordes, geboren op 05-03-1819 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.

1.1.1.3.1.1.1.1 Maria Ottes Cordes is geboren in 1813 in Lula, dochter van Otte Berends Cordes en Grietje Fransens Toormans (Thormann). Maria is overleden op 29-07-1857 in Kleinemeer, 44 jaar oud. Ze trouwde op 27-05-1836 in Kleinemeer met Gerardus Nagengast, 23 jaar oud. Gerardus is geboren in 1813 in Kleinemeer en overleden op 07-06-1857 in Kleinemeer, 44 jaar oud.
Kinderen van Maria en Gerardus:
1 Nicolaas Nagengast, geboren in 1837 in Kleinemeer. Nicolaas is overleden op 16-03-1891 in Kleinemeer, 54 jaar oud.
2 Anna Nagengast, geboren in 1841 in Kleinemeer. Anna is overleden op 22-10-1854 in Kleinemeer, 13 jaar oud.
3 Maria Nagengast, geboren in 1847 in Kleinemeer. Maria is overleden op 19-09-1850 in Kleinemeer, 3 jaar oud.
4 Helena Nagengast, geboren in 1850 in Kleinemeer. Helena is overleden op 10-10-1851 in Kleinemeer, 1 jaar oud.
5 Johannes Gerardus Nagengast, geboren in 1853 in Kleinemeer. Johannes is overleden op 03-08-1914 in Nijmegen, 61 jaar oud.
6 Anna Nagengast, geboren in 1856 in Kleinemeer. Anna is overleden op 17-05-1861 in Kleinemeer, 5 jaar oud.

1.1.1.3.1.1.1.2 Helena Ottes Cordes is geboren op 29-09-1815 in Lula, dochter van Otte Berends Cordes en Grietje Fransens Toormans (Thormann). Ze overleed op 06-02-1890 in Nieuwe Compagnie, 74 jaar oud. Helena trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1845 in Hoogezand met Jacobus Berends Vroom, geboren op 14-08-1805 in Windeweer. Hij is overleden op 13-12-1875 in Nieuwe Compagnie, 70 jaar oud.
Kinderen van Helena en Jacobus:
1 Bernardus Vroom, geboren in 1846 in Lula. Bernardus is overleden op 02-02-1886 in Nieuwe Compagnie, 40 jaar oud.
2 Margarethe Vroom, geboren in 1850 in Lula. Margarethe is overleden op 13-01-1902 in Nieuwe Compagnie, 52 jaar oud.
3 Otto Vroom, geboren in 1857 in Nieuwe Compagnie. Otto is overleden op 19-06-1937 in Nieuwe Compagnie, 80 jaar oud.

1.1.1.3.1.1.1.3 Bernardus Ottes Cordes is geboren op 05-03-1819 in Lula, zoon van Otte Berends Cordes en Grietje Fransens Toormans (Thormann). Bernardus is overleden op 16-01-1908 in Borgercompagnie, 88 jaar oud. Bernardus trouwde, 33 jaar oud, op 25-03-1852 in Hoogezand met Pietronella van der Beek, 30 jaar oud. Ze is geboren op 15-01-1822 in Borgercompagnie en overleden op 01-02-1901 in Borgercompagnie, 79 jaar oud.
Kinderen van Bernardus en Pietronella:
1 Anna Cordes, geboren op 05-12-1854 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.1.
2 Grietje Cordes, geboren op 25-09-1856 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.2.
3 Bernardus Cordes, geboren op 23-02-1858 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.3.
4 Otte Bernardus Cordes, geboren op 27-03-1860 in Lula. Otte is overleden op 15-03-1861 in Lula, 11 maanden oud.
5 Helena Maria Cordes, geboren op 03-10-1862 in Lula.
6 Otto Bernardus Cordes, geboren op 16-12-1865 in Lula. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.

1.1.1.3.1.1.1.3.1 Anna Cordes is geboren op 05-12-1854 in Lula, dochter van Bernardus Ottes Cordes en Pieternella van der Berk. Anna overleed op 08-01-1939 in Harkstede, 84 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 08-06-1878 in Hoogezand met Johannes Filippus Grimberg, 33 jaar oud. Johannes is geboren in 1845 in Wittewierum. Johannes is overleden op 24-07-1925 in Harkstede, 80 jaar oud.
Kinderen van Anna en Johannes:
1 Margaretha Pieternella Grimberg, geboren in 1880 in Slochteren.
2 Bernardus Antonius Grimberg, geboren in 1890 in Slochteren.

1.1.1.3.1.1.1.3.2 Grietje Cordes is geboren op 25-09-1856 in Lula, dochter van Bernardus Ottes Cordes en Pieternella van der Berk. Grietje is overleden op 13-06-1895 in Martenshoek, 38 jaar oud. Ze trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1882 in Hoogezand met Wynke Boerma, geboren in 1852 in Kielwindeweer.
Kinderen van Grietje en Wynke:
1 Boerma, levenloos geboren kind, geboren op 10-03-1884 in Martenshoek.
2 Elizabeth Pietronella Boerma, geboren in 1885 in Kielwindeweer. Elizabeth is overleden op 04-05-1887 in Kielwindeweer, 2 jaar oud.
3 Pietronella Elizabeth Boerma, geboren in 1887 in Martenshoek. Pietronella is overleden op 19-06-1890 in Martenshoek, 3 jaar oud.
4 Boerma, levenloos geboren kind, geboren op 14-02-1890 in Martenshoek.
5 Pietronella Elizabeth Boerma, geboren in 06-1891 in Martenshoek. Pietronella is overleden op 09-07-1891 in Martenshoek, 1 maand oud.
6 Pietronella Elizabeth Boerma, geboren op 26-04-1894 in Martenshoek. Pietronella is overleden op 05-05-1894 in Martenshoek, 9 dagen oud.
7 Boerma, levenloos geboren kind, geboren op 08-06-1895 in Martenshoek.

1.1.1.3.1.1.1.3.3 Bernardus Cordes is geboren op 23-02-1858 in Lula, zoon van Bernardus Ottes Cordes en Pieternella van der Berk. Hij overleed op 06-10-1938 in Sappemeer, 80 jaar oud en werd begraven te Sappemeer. Hij trouwde, 36 jaar oud, op 10-07-1894 in Veendam met Gezina Margaretha Oling, geboren op 14-11-1871 in Borgercompagnie. Gezina is overleden op 05-02-1956, 84 jaar oud. Zij is begraven te Sappemeer.

cordes_001.jpg1.1.1.3.1.1.1.3.4 Otto Bernardus Cordes is geboren op 16-12-1865 in Lula, zoon van Bernardus Ottes Cordes en Pieternella van der Berk. Otto is overleden op 10-05-1915 in Lula, 49 jaar oud. Otto trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1894 in Hoogezand met Anna Joosten, 21 jaar oud. Anna is geboren op 06-03-1873 in Lutjewolde. Anna is overleden op 13-02-1942 in Lula, 68 jaar oud.
Kinderen van Otto en Anna:
1 Bernardus Petrus Cordes, geboren op 20-05-1897 in Kalkwijk. Hij overleed op 24-09-1967. Hij was getrouwd met Agatha Lammerts, geboren in 1897 en overleden op 28-08-1979 te Winschoten. Ze hadden zes kinderen.
2 Petrus Bernardus Cordes, geboren op 07-01-1900 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.1.
3 Bernardus Lucas Theodorus Cordes, geboren op 07-01-1900 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.2.
4 Theodorus Kornelis Cordes, geboren op 20-02-1902 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.
5 Petronella Regina Cordes, geboren op 16-05-1904 in Kalkwijk. Petronella is overleden op 12-10-1971, 67 jaar oud. Zij is begraven te Zandberg.
6 Regina Agatha Cordes, geboren op 04-07-1906 in Kalkwijk. Regina is overleden op 06-07-1930 in Groningen, 24 jaar oud.
7 Johannes Wijnandus Cordes, geboren op 25-02-1909 in Kalkwijk.
8 Cordes, levenloos geboren kind, geboren op 25-02-1909 in Kalkwijk.
9 Kornelius Bernardus Cordes, geboren op 15-07-1911 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.4.
10 Anna Margretha Helena Cordes, geboren op 02-04-1913 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.5.
11 Agatha Maria Cordes, geboren op 22-12-1915 in Kalkwijk.

1.1.1.3.1.1.1.3.4.1 Petrus Bernardus Cordes is geboren op 07-01-1900 in Kalkwijk, zoon van Otto Bernardus Cordes en Anna Joosten. Petrus is overleden op 10-08-1971 in Wolvega, 71 jaar oud. Hij trouwde, 44 jaar oud, op 03-08-1944 in Steenwijk met Martha Wortelboer, geboren op 29-08-1913 in Sappemeer. Martha is overleden op 28-04-1985 in Meppel, 71 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Martha:
1 Otto Johannes Maria Cordes, geboren op 09-12-1945 in Wolvega.
2 Edo Judocus Jan Cordes, geboren op 08-08-1947 in Steenwijk.
3 Wilhelmina Regina Cordes, geboren op 31-12-1949 in Steenwijk.
4 Johannes Kornelis Cordes, geboren op 22-09-1957 in Steenwijk.

1.1.1.3.1.1.1.3.4.2 Bernardus Lucas Theodorus Cordes is geboren op 07-01-1900 in Kalkwijk, zoon van Otto Bernardus Cordes en Anna Joosten. Bernardus is overleden op 13-07-1985 in Zwolle, 85 jaar oud. Hij trouwde, 37 jaar oud, op 14-04-1937 in Hoogezand met Gesiena Weijer, geboren op 28-12-1908 in Smilde.
Kinderen van Bernardus en Gesiena:
1 Anna Regina Cordes, geboren op 25-02-1940 in Giethoorn.
2 Marchien Gesiena Cordes, geboren op 16-04-1944 in Giethoorn.
3 Otto Bernardus Cordes, geboren op 09-10-1944 in Giethoorn.
4 Ina Martha Maria Cordes, geboren op 29-04-1946 in Giethoorn.

cordes_003.jpg1.1.1.3.1.1.1.3.4.3 Theodorus Kornelis Cordes is geboren op 20-02-1902 in Kalkwijk, zoon van Otto Bernardus Cordes en Anna Joosten. Theodorus is overleden op 04-10-1964 in Sappemeer, 62 jaar oud. Theodorus:
(1) trouwde, 35 jaar oud, op 08-09-1937 in Sappemeer met Maria Anna Mensen, 33 jaar oud. Maria is geboren op 19-04-1904. Maria is overleden op 25-12-1957 in Sappemeer, 53 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 02-02-1959 met Anna Maria Gesiena Hoge.
Kinderen van Theodorus en Maria:
1 Ans Cordes, geboren op 19-08-1938 in Sappemeer.
2 Gre Cordes, geboren op 07-10-1939 in Sappemeer.
3 Otto Theodorus Cordes, geboren op 11-03-1941 in Sappemeer. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.1.
4 Anna Theodora Maria Cordes, geboren op 05-10-1943 in Sappemeer.

1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.1 Otto Theodorus Cordes is geboren op 11-03-1941 in Sappemeer, zoon van Theodorus Kornelis Cordes en Maria Anna Mensen. Otto overleed op 23-09-2005, 64 jaar oud. Hij trouwde, 23 jaar oud, op 29-12-1964 in Winschoten met Harmanna Schultes, geboren op 19-06-1944 in Winschoten.
Kinderen van Otto en Harmanna:
1 Jose Cordes, geboren op 01-07-1970 in Hoogezand. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.1.1.
2 Rene Cordes, geboren op 07-10-1971 in Winschoten. Volgt 1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.1.2.
3 Wilma Cordes, geboren op 07-10-1971 in Winschoten. Zij heeft een relatie met Arthur Gerard Secuur, geboren op 16-08-1966.
Uit deze relatie: dochter Cheyenne Secuur, geboren op 09-07-1999.

1.1.1.3.1.1..3.4.3.1.1 Jose Cordes, werd geboren op 01-07-1970 in Hoogezand. Zij trouwde op 16-06-2004 met Adile Bouhdoud.
Kinderen van Jose en Adille:
1 Rico Adile Cordes, geboren op 08-07-1999
2 Nikki Cordes, geboren op 24-08-2002

1.1.1.3.1.1.1.3.4.3.1.2 Rene Cordes is geboren op 07-10-1971 in Winschoten, zoon van Otto Theodorus Cordes en Harmanna Schultes. Rene trouwde met Margriet van der Klei, geboren op 14-10-1972. Het huwelijk werd later ontbonden.
Kinderen van Rene en Margriet:
1 Sanne Nienke Cordes, geboren op 06-12-2000 in Groningen.
2 Patrick Cordes, geboren op 21-05-2003 in Groningen.

1.1.1.3.1.1.1.3.4.4 Kornelius Bernardus Cordes is geboren op 15-07-1911 in Kalkwijk, zoon van Otto Bernardus Cordes en Anna Joosten. Hij is overleden op 21-07-1997 in Sappemeer, 86 jaar oud. Kornelius trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1942 in Bedum met Cathrina Maria Theresia Poelma, 20 jaar oud. Cathrina is geboren op 12-11-1921 in Noordwolde.

1.1.1.3.1.1.1.3.4.5 Anna Margretha Helena Cordes is geboren op 02-04-1913 in Kalkwijk, dochter van Otto Bernardus Cordes en Anna Joosten. Ze overleed op 22-06-2001, 88 jaar oud. Zij is begraven te Steenwijkerwold. Anna trouwde met Bernard de Vent. Bernard is geboren op 02-05-1909. Bernard is overleden op 05-04-1984, 74 jaar oud. Hij is begraven te Steenwijkerwold.Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 19-02-2009 11:47