Deze pagina is nog in bewerking !!!!!

Als inleiding bij de genealogie van de familie ter Haseborg, met vertakkingen in Nederland en (Noord-)Duitsland eerst een korte geschiedenis van de Haseborg zelf. Deze edele heerd werd gebouwd op een wierde in een bocht van de Eems ten noordoosten van Weener bij het dorp Kirchborgum. Op onderstaande kaart van 1805 is de heerd duidelijk weergegeven.
hazeborg_kaart_1805.jpg
De Haseborg werd waarschijnlijk aan het eind van de 15e eeuw op deze wierde gebouwd. In de eerste vermeldingen is nog sprake van de Ummeborg. In 1469 verkopen Memme Hummen en zijn vrouw Etta de "Werffe (wierde) zu Ummyngheborg". Nog tot in de 19e eeuw was de wierde door een gracht omgeven.
De eerste bewoner die de familienaam "ter Haseborg" voert is Hindrik Siwken als hij zich in 1535 als Johan Siwken ter Haseborg als inwoner van Emden laat inschrijven.
0001l001-haseborg.jpg 0001b003-haseborg.jpg
Van de heerd zijn geen foto's bekend. Wel een tweetal schilderijen van circa 1900 door een onbekende schilder. Op de schilderij links de heerd aan de oever van de Eems, op de rechter schilderij de heerd in close-up. De schilderijen zijn in het bezit van Jan Remmer ter Haseborg in Hamburg.

Parenteel van Menne ter Haseborg


1 Menne Wiardts ter Haseborg (Menne Wiardes thor Haseborgh) is geboren omstreeks 1524 in Leer, Ostfriesland, zoon van Wiardt Siwkes en Anna Mennens Teden. Menne overleed in december 1603 in Weener Tot 1570 heette hij Menne van Lehr (van Leer, van Lier). Noemde zich na de aankoop van de heerd Haseborg bij Kirchborgum “Menne ter Haseborg.”
Als heerdbezitter voerde Menne in 1574, 1605, 1610 verschillende processen tegen de Reichskammergericht in Spyer. Hij was een vertrouweling van graaf Johan van Ostfriesland en hopman te Weener. In 1590 verleende graaf Johan hem de titel “kapitein van het ambt Stickhausen”.

Menne trouwde, ongeveer 33 jaar oud, in 1557 met Etta Haykes Crumminga uit Midlum. Zij is geboren omstreeks 1530 in Emden als enige dochter van Hayko Sybens en Tyacke van Aylingeweerum. Door haar afkomst had zij meerdere erfrechten in Bunde en Stapelmoor. Etta overleed in augustus 1616 in Weener ongeveer 86 jaar oud. Op hun grafsteen in de Sankt Georgskirche in Weener zijn hun familiewapens te zien.
hazeborg_wapen.jpg


Het wapen van de familie ter Haseborg. Op de grafsteen: "Anno 1603 in december is de ehrenverte und Manhafte Menno thor Haseborgh und in 1616 in Augusti dessen huesfrawe de ehr und doegetsame Ette Crumminga in den Heren entslapen und verwachten alhir eyne salige uperstanding"Kinderen van Menne en Etta:
1 Wiart Mennen ter Haseborg, grootgrondbezitter in Stapelmoor, is geboren omstreeks 1557 in Weener Hij overleed na 1616 in Weener ongeveer 59 jaar oud. Wiart was in 1616 nog rentmeester van het kloostergoed Barthe.
2 Tyake Mennen ter Haseborg, geboren omstreeks 1560 in Weener.
3 Hoitet Mennen ter Haseborg, geboren omstreeks 1562 in Weener. Volgt 1.1.
4 Anna Mennen ter Haseborg, geboren omstreeks 1565 in Weener
5 Thede Mennen ter Haseborg, geboren omstreeks 1570 in Weener. Volgt 1.2.
6 Heite Mennen ter Haseborg, geboren omstreeks 1575 in Weener.

1.1 Hoitet Mennes ter Haseborg is geboren omstreeks 1562 in Weener, zoon van Menne ter Haseborg en Etta Haykes Crumminga. Hoitet is overleden vóór 1642 in Weener, ongeveer 80 jaar oud en werd begraven te Weener. Hoitet trouwde met Berent Gresshoff.
Kinderen van Hoitet en Berent:
1 Tetta ter Haseborg, geboren omstreeks 1600 in Weener. Tetta is overleden vóór 1642 in Weener, ongeveer 42 jaar oud.
2 Wiardt ter Haseborg, geboren omstreeks 1605 in Weener.
3 Syben Hoitet, geboren omstreeks 1610 in Weener. Volgt 1.1.1.

1.1.1 Syben Hoitet is geboren omstreeks 1610 in Weener, zoon van Hoitet Mennes ter Haseborg en Berent Gresshoff. Syben is overleden in 1672 in Weener, ongeveer 62 jaar oud. Syben trouwde met Anna Berents Gresshoff. Anna is overleden in 1689 in Weener.
Kinderen van Syben en Anna:
1 Hoitet Sybens, geboren omstreeks 1643 in Weener Hoitet is overleden in 1713 in Weener, ongeveer 70 jaar oud. Hij werd ook in Weener begraven.
2 Jan Siebens, geboren omstreeks 1646 in Weener.
3 Ockjen Sybens, geboren omstreeks 1648 in Weener. Volgt 1.1.1.1.
4 Menne Siebens, geboren in 1650 in Weener. Menne is overleden in 1728 in Weener, 78 jaar oud. Hij is begraven te Weener.

1.1.1.1 Ockjen Sybens, is geboren omstreeks 1648 in Weener, dochter van Syben Hoitet en Anna Berents Gresshoff. Ockjen is overleden na 1709 in Weener, ongeveer 61 jaar oud.
Zij:
(1) trouwde met Focko Fransen. Focko is geboren omstreeks 1650 en overleden in 1684, ongeveer 34 jaar oud.
(2) trouwde met Albert Brechtesend. Albert is geboren omstreeks 1650. Albert is overleden, ongeveer 34 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1684 te Weener.
Kinderen van Ockjen en Focko:
1 Frans Focken, geboren op 09-01-1676 in Weener. Frans is overleden in 1676 in Weener, nog geen jaar oud. Hij is begraven te Weener.
2 Frans Focken, geboren op 28-01-1677 in Weener.
3 Sybo Focken, geboren op 19-07-1678 in Weener.
4 Susanna Focken, geboren op 17-12-1680 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.
Kind van Ockjen en Albert:
1 Susanna Albers Brechtesend, geboren omstreeks 1685 in Weener. Volgt 1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1 Susanna Focken is geboren op 17-12-1680 in Weener, als dochter van Focko Fransen en Ockjen Sybens. Ze overleed op 28 jarige leeftijd en werd begraven op 06-04-1709 te Weener. Susanna trouwde met Jan Temmen. Jan is geboren omstreeks 1675 en is overleden op 13-12-1709 in Weener, ongeveer 34 jaar oud. Jan Temmen gaat ook weer de toevoeging “ter Haseborg” voeren en wordt daarmee de naamgever van het navolgend geslacht ter Haseborg.
Kinderen van Susanna en Jan:
1 Temme Jansens ter Haseborg, geboren in 1701 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Oue Jansen ter Haseborg. Hij is gedoopt op 29-10-1702 in Weener. Oue is overleden in 1726 in Weener, 24 jaar oud.
3 Focke Jansens ter Haseborg, geboren op 10-04-1707 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.
4 Menne Janssen ter Haseborg, geboren omstreeks 1710. Volgt 1.1.1.1.1.3.

1.1.1.1.1.1 Temme Jansens ter Haseborg is geboren in 1701 in Weener, zoon van Jan Temmen ter Haseborg en Susanna Focken. Temme is overleden. Temme:
(1) begon een relatie met NN.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 14-09-1752 in Weener met Gepke Harmens.
Kind van Temme en NN:
1 Susanna Temmes ter Haseborg, geboren op 25-07-1741 in Weener.

1.1.1.1.1.2 Focke Jansens ter Haseborg , dominee te Weener, is geboren op 10-04-1707 in Weener, zoon van Jan Temmen Have en Susanna Focken. Focke is overleden op 26-10-1759 in Weener, 52 jaar oud. Hij is begraven te Weener. Focke trouwde, 22 jaar oud, op 24-11-1729 in Mitling, Emsland met Grietje Stevens Wolthuis, 28 jaar oud.
Grietje is geboren op 29-12-1700 in Scheemda, dochter van Steven Jansen Wolthuis en Metje Dercks Mesting. Grietje is overleden in Weener.
Kinderen van Focke en Grietje:
1 Jan Fockens ter Haseborg, geboren op 03-10-1730 in Mitling, Emsland. Jan is overleden in 1732 in Mitling, Emsland, 2 jaar oud.
2 Stevenius Fockens ter Haseborg, geboren op 01-01-1732 in Mitling, Emsland. Stevenius is overleden op 01-01-1732 in Mitling, Emsland, geen dag oud.
3 Susanna Fockens ter Haseborg, geboren op 12-08-1733 in Mitling, Emsland. Susanna is overleden vóór 1739 in Mitling, Emsland, ten hoogste 6 jaar oud.
4 Jan Fokkes ter Haseborg, kerkvoogd te Scheemda, is geboren op 21-08-1735 in Mitling, Emsland. Jan is overleden op 23-09-1808 in Scheemda, 73 jaar oud.

Op zijn grafzerk:
ter gedagtenis van jan ter haseborg, in leven geëligeerde in de scheemda, geboren den 21 augustus 1735 en overleden den 23 september1808

wapen: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk, boven drie en beneden twee kantelen, vergezeld van drie leliën, deels tussen de kantelen.
(bron: Gron Gedenkwaardigheden #3363)

5 Meddina Fokkes ter Haseborg, geboren op 17-11-1736 in Mitling, Emsland. Volgt 1.1.1.1.1.2.1.
6 Menno Fokkes ter Haseborg, geboren op 16-02-1738 in Mitling, Emsland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.
7 Susanna Fockens ter Haseborg, geboren op 03-02-1739 in Mitling, Emsland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.
8 Tidde Fockens ter Haseborg, geboren op 16-05-1742 in Mitling, Emsland. Tidde is overleden.

1.1.1.1.1.2.1 Meddina Fokkes ter Haseborg is geboren op 17-11-1736 in Mitling, Emsland, dochter van Focke Jansens ter Haseborg en Grietje Stevens Wolthuis. Meddina is overleden op 07-07-1810 in Weener, 73 jaar oud. Meddina 5, 18 jaar oud, op 11-06-1755 in Weener met Jasper Warntjes Goeman, 42 jaar oud. Jasper is geboren op 19-03-1713 in Weener. Ook Jasper overleed in Weener op 23-09-1761, 48 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2 Menno Fokkes ter Haseborg , landbouwer op de heer Otje Plagge in Weener, is geboren op 16-02-1738 in Mitling, Emsland, zoon van Focke Jansens ter Haseborg en Grietje Stevens Wolthuis. Menno is overleden op 26-10-1808 in Weener, 70 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1808 te Weener. Hij trouwde, 34 jaar oud, op 21-09-1772 in Weener met Gepke Goeman, 34 jaar oud. Gepke is geboren op 16-05-1738 in Weener. Zij is overleden op 04-06-1813 in Weener, 75 jaar oud.
Kinderen van Menno en Gepke:
1 Fokko Mennes ter Haseborg, geboren op 17-12-1773 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.
2 Fentje Mennes ter Haseborg, geboren op 09-10-1774 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.2.
3 Johannes Mennes ter Hazeborg, geboren op 06-10-1776 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.
4 Jan Mennes ter Haseborg, geboren op 13-06-1779 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.
5 Grietje Mennes ter Haseborg, geboren op 17-02-1782 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.5.

1.1.1.1.1.2.2.1 Fokko Mennes ter Haseborg is geboren op 17-12-1773 in Weener, zoon van Menno Fokkes ter Haseborg en Gepke Goeman. Hij is overleden op 18-12-1862 in Weener, 89 jaar oud. Fokko trouwde, 37 jaar oud, op 31-03-1811 in Weener met Everwiene Krull, 40 jaar oud. Everwiene is geboren op 28-10-1770 in Soltborg, Ostfriesland, dochter van Everwien Bruns Krull en Ida Dorothea van Lengen. Everwiene is overleden op 28-12-1840 in Weener, 70 jaar oud.
Kinderen van Fokko en Everwiene:
1 Menno ter Haseborg, geboren op 14-01-1812 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.
2 Ida ter Haseborg, geboren op 28-04-1813 in Weener.
3 Gepke ter Haseborg, geboren op 08-07-1815 in Weener. Gepke is overleden in 1819 in Weener, 4 jaar oud.
4 Everwien Fockes ter Haseborg, geboren op 09-06-1818 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.
5 Gepke ter Haseborg, geboren op 11-10-1819 in Weener.

1.1.1.1.1.2.2.1.1 Menno ter Haseborg is geboren op 14-01-1812 in Weener, zoon van Fokko Mennes ter Haseborg en Everwiene Krull. Menno is overleden op 28-06-1891 in Weenermoor, Emsland, 79 jaar oud. Menno trouwde, 28 jaar oud, op 02-05-1840 in Collinshorst, Ostfriesland met Geeske Willems Hollander, 28 jaar oud. Geeske is geboren op 09-12-1811 in Collinshorst. Geeske is overleden op 09-04-1895 in Weenermoor, Emsland, 83 jaar oud.
Kinderen van Menno en Geeske:
1 Everwine ter Haseborg, geboren op 20-05-1841 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.
2 Heinrich ter Haseborg, geboren omstreeks 1843.
3 Wilhelm ter Haseborg, geboren op 06-08-1843 in Weenermoor. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.
4 Hinderk Berends ter Haseborg, geboren op 03-09-1853. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.1 Everwine ter Haseborg is geboren op 20-05-1841 in Weener, dochter van Menno ter Haseborg en Geeske Willems Hollander. Everwine is overleden op 14-01-1924 in Weener, 82 jaar oud. Everwine trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1867 in Weener met Bernhard Bening, 1782 jaar oud. Bernhard is geboren op 01-11-84 in Weener. Bernhard is overleden op 20-11-1894 in Weener, 1810 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.2 Wilhelm ter Haseborg is geboren op 06-08-1843 in Weenermoor, zoon van Menno ter Haseborg en Geeske Willems Hollander. Wilhelm is overleden op 12-04-1898 in Holte, Emsland, 54 jaar oud. Wilhelm trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1871 in Rhaude, Emsland met Engel Elise Follrichs, 24 jaar oud. Engel is geboren op 22-05-1847 in Holte Engel is overleden op 15-04-1924 in Obendorf, Emsland, 76 jaar oud.
Kinderen van Wilhelm en Engel:
1 Follrich ter Haseborg, geboren op 01-10-1873 in Holte. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.1.
2 Gesina ter Haseborg, geboren omstreeks 1875.
3 Menna Antjedina ter Haseborg, geboren op 16-05-1877 in Holte. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.2.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.1 Follrich ter Haseborg is geboren op 01-10-1873 in Holte, zoon van Wilhelm ter Haseborg en Engel Elise Follrichs. Follrich is overleden op 09-01-1951 in Obendorf, Emsland, 77 jaar oud. Follrich trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1905 in Schattenburg, Ostfriesland met Hilkeline Johanne Groeneveld, 31 jaar oud. Zij is geboren op 21-06-1873 in Schattenburg. Hilkeline is overleden op 06-01-1942 in Wankendorf (D), 68 jaar oud.
Kinderen van Follrich en Hilkeline:
1 Wilhelm ter Haseborg, geboren op 08-07-1906 in Holte, Emsland. Wilhelm is overleden op 02-04-1970 in Hamburg (D), 63 jaar oud.
2 Bernhard ter Haseborg, geboren op 19-08-1907 in Holte, Emsland. Bernhard is overleden op 28-02-1945, 37 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.2.2 Menna Antjedina ter Haseborg is geboren op 16-05-1877 in Holte, dochter van Wilhelm ter Haseborg en Engel Elise Follrichs. Menna trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1902 met Menno Ontjes Mansholt, 41 jaar oud. Menno is geboren op 19-12-1860 en overleden op 17-12-1945, 84 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.3 Hinderk Berends ter Haseborg is geboren op 03-09-1853, zoon van Menno ter Haseborg en Geeske Willems Hollander. Hinderk is overleden op 26-01-1944, 90 jaar oud. Hinderk trouwde, 30 jaar oud, in 1883 met Weertine Harmine Brunken, 20 jaar oud. Weertine is geboren op 13-01-1863. Weertine is overleden op 01-02-1900, 37 jaar oud.
Kinderen van Hinderk en Weertine:
1 Menno ter Haseborg, geboren op 06-11-1884. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.1.
2 Bernhard ter Haseborg, geboren op 19-04-1886. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.2.
3 Georg ter Haseborg, geboren op 13-07-1890. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.3.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.1 Menno ter Haseborg is geboren op 06-11-1884, zoon van Hinderk Berends ter Haseborg en Weertine Harmine Brunken. Menno is overleden op 22-12-1927, 43 jaar oud. Menno trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1910 met Hilkea Oltmans, 27 jaar oud. Hilkea is geboren op 14-10-1882. Hilkea is overleden op 22-08-1946, 63 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.2 Bernhard ter Haseborg is geboren op 19-04-1886, zoon van Hinderk Berends ter Haseborg en Weertine Harmine Brunken. Hij is overleden op 20-03-1964, 77 jaar oud. Bernhard trouwde, 37 jaar oud, op 03-04-1924 met Talea Heddens, 27 jaar oud. Talea is geboren op 18-03-1897. Talea is overleden op 07-06-1947, 50 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.1.3.3 Georg ter Haseborg is geboren op 13-07-1890, zoon van Hinderk Berends ter Haseborg en Weertine Harmine Brunken. Georg is overleden op 16-02-1961, 70 jaar oud. Georg trouwde, 29 jaar oud, op 15-04-1920 met Gerharda Swik, 25 jaar oud. Gerharda is geboren op 12-05-1894. Gerharda is overleden op 05-06-1972, 78 jaar oud.
Kind van Georg en Gerharda:
1 Rudolf ter Haseborg, geboren op 03-04-1927. Rudolf is overleden op 15-04-1959, 32 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.2 Everwien Fockes ter Haseborg is geboren op 09-06-1818 in Weener, zoon van Fokko Mennes ter Haseborg en Everwiene Krull. Everwien is overleden op 10-11-1875 in Weener, 57 jaar oud. Everwien trouwde, 29 jaar oud, op 08-02-1848 in Weener met Wobbine Kromminga, ongeveer 28 jaar oud. Wobbine is geboren omstreeks 1820 in Grotegaste. Zij is overleden op 24-02-1872 in Weener, ongeveer 52 jaar oud.
Kinderen van Everwien en Wobbine:
1 Everwiena ter Haseborg, geboren op 26-03-1848 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.1.
2 Jan Krumminga ter Haseborg, geboren op 27-04-1850 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.2.
3 Focko ter Haseborg, geboren omstreeks 1852 in Weener. Focko is overleden vóór 1870 in Weener,, ongeveer 18 jaar oud.
4 Wilhelm ter Haseborg, geboren omstreeks 1854 in Weener.
5 Anna ter Haseborg, geboren omstreeks 1855 in Weener.
6 Everwien ter Haseborg, geboren op 03-06-1857 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.
7 Gepken ter Haseborg, geboren op 23-06-1864 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.4.
8 Wilhelmine ter Haseborg, geboren op 13-02-1867 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.5.
9 Fokko ter Haseborg, geboren op 17-02-1870 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.6.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.1 Everwiena ter Haseborg is geboren op 26-03-1848 in Weener, dochter van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Everwiena is overleden op 20-09-1885 in Weener, 37 jaar oud. Everwiena trouwde met Jan Luiken Janssen. Jan is geboren op 12-05-1849 in Weener. Jan is overleden in 1894 in USA, 45 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.2 Jan Krumminga ter Haseborg is geboren op 27-04-1850 in Weener zoon van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Jan is overleden in 1916 in Sudenburg, Emsland, 66 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Hilke Wilms.
(2) trouwde met Gepke Wilms. Gepke is geboren in 1851 in Ihrhove ,Ostfriesland. Gepke is overleden in 1930 in Weener, 79 jaar oud.
Kind van Jan en Hilke:
1 Everwien ter Haseborg, geboren in 1877. Everwien is overleden in 1907, 30 jaar oud.
Kind van Jan en Gepke:
1 Hilkea ter Haseborg, geboren op 21-11-1886 in Sudenburg, Emsland. Hilkea is overleden op 23-03-1928, 41 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.3 Everwien ter Haseborg , molenaar in Mölenwarf, is geboren op 03-06-1857 in Weener, zoon van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Hij is gedoopt op 17-10-1880 in Weener. Everwien is overleden op 21-03-1920 in Mölenwarf, Ostfriesland, 62 jaar oud. Everwien trouwde, 23 jaar oud, in 03-1881 in Weener met Susanna Pauline Janssen, 22 jaar oud. Zij is geboren op 27-10-1858 in Weener, dochter van Jan Luiken Janssen en Bruggeman. Zij is gedoopt op 18-07-1873 in Weener. Susanna is overleden op 17-12-1908 in Weener, 50 jaar oud.
Everwien ter Haseborg liet in 1899 in Molenwarf een molen bouwen. Deze molen zou door drie generaties ter Haseborg worden gerund tot ze in 1972 werd stilgelegd.
Kinderen van Everwien en Susanna:
1 Jan Luiken Janssen ter Haseborg, geboren op 29-01-1882 in Ihrhove ,Ostfriesland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.1.
2 Fokko ter Haseborg, geboren op 01-10-1894 in Mölenwarf, Ostfriesland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.2.
3 Everwien ter Haseborg. Deze zoon nam in 1920 , na de dood van diens vader, de molen in Molenwarf over. Deze keerde niet terug uit de 2e Wereldoorlog en de molen ging over naar zijn neef Everwien,

Everwien liet ook het wapen van de Haseborgs aanvullen met helmkleed en helmteken (rechter wapen). De molen als helmteken zal daarmee te maken hebben. De buffelhoorns in het helmteken zijn een teken van sterkte.
haseborg_familiewapen.jpg
Het linker wapen is gereconstrueerd naar een borduursel in een stoel en wordt gevoerd door de Haseborg tak in Hardenberg, Overijssel. Helmkleed, helmteken en kleurstelling is anders dan de Duitse versie maar het wapen is identiek.


1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.1 Jan Luiken Janssen ter Haseborg is geboren op 29-01-1882 in Ihrhove ,Ostfriesland, zoon van Everwien ter Haseborg en Susanna Pauline Janssen. Jan sneuvelde in WOI op 25-02-1917 in Laon (F), 35 jaar oud. Hij was getrouwd met Bertha Wubbelina Dirks. Bertha is geboren op 30-05-1885 in Weener. Bertha is overleden op 29-05-1979 in Weener 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Bertha:
1 Everwien ter Haseborg, geboren op 24-09-1907 in Stapelmoor, Emsland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.1.1.
2 Menno ter Haseborg, geboren op 08-05-1915 in Weener. Menno is overleden op 21-06-1936 in Weener, 21 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.1.1 Everwien ter Haseborg is geboren op 24-09-1907 in Stapelmoor, zoon van Jan Luiken Janssen ter Haseborg en Bertha Wubbelina Dirks. Everwien is overleden op 11-11-1994 in Weener, 87 jaar oud. Everwien trouwde, 31 jaar oud, op 12-08-1939 in Bremen met Elfriede Penz, 31 jaar oud. Elfriede is geboren op 02-11-1907 in Bremerhaven. Elfriede is overleden op 11-04-2000 in Weener 92 jaar oud.
Kind van Everwien en Elfriede:
1 Jan Luiken Everwien ter Haseborg, geboren op 08-06-1940 in Weener. Jan is overleden op 17-12-1943 in Weener, 3 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.2 Fokko ter Haseborg is geboren op 01-10-1894 in Mölenwarf, Ostfriesland, zoon van Everwien ter Haseborg en Susanna Pauline Janssen. Fokko is overleden op 19-05-1988 in Aurich, 93 jaar oud. Fokko trouwde met Mettje Wilts. Mettje is geboren op 29-05-1893. Mettje is overleden op 09-03-1968, 74 jaar oud.
Kind van Fokko en Mettje:
1 Everwien ter Haseborg, geboren op 18-06-1923 in Mölenwarf, Ostfriesland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.2.1.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.3.2.1 Everwien ter Haseborg is geboren op 18-06-1923 in Mölenwarf, Ostfriesland, zoon van Fokko ter Haseborg en Mettje Wilts. Everwien trouwde, 26 jaar oud, op 30-07-1949 met Henny Groothoff, 24 jaar oud. Henny is geboren op 21-05-1925.
Kind van Everwien en Henny:
1 Everwien ter Haseborg, geboren op 17-07-1952 in Mölenwarf, Ostfriesland.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.4 Gepken ter Haseborg is geboren op 23-06-1864 in Weener, dochter van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Gepken overleed op 18-07-1945 in Weener, 81 jaar oud. Gepken trouwde met Hermann Mueller.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.5 Wilhelmine ter Haseborg is geboren op 13-02-1867 in Weener, dochter van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Wilhelmine trouwde met Luke Hester.

1.1.1.1.1.2.2.1.2.6 Fokko ter Haseborg is geboren op 17-02-1870 in Weener, zoon van Everwien Fockes ter Haseborg en Wobbine Kromminga. Fokko is overleden op 27-04-1935 in Hatzum, Ostfriesland, 65 jaar oud. Fokko trouwde, 32 jaar oud, op 05-04-1902 in Weener met Gretjeline Bening, 32 jaar oud. Gretjeline is geboren op 29-01-1870 in Weener. Gretjeline is overleden op 27-06-1944 in Marienchor, 74 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.2 Fentje Mennes ter Haseborg , landbouwer te Holtgaste, is geboren op 09-10-1774 in Weener, dochter van Menno Fokkes ter Haseborg en Gepke Goeman. Fentje trouwde met Hinrikus Krull. Hinrikus is geboren op 27-07-1774 in Soltborg, Ostfriesland, zoon van Everwien Bruns Krull en Ida Dorothea van Lengen.

1.1.1.1.1.2.2.3 Johannes Mennes ter Hazeborg , logementhouder in Weener, later landbouwer in Bunderneuland, is geboren op 06-10-1776 in Weener, zoon van Menno Fokkes ter Haseborg en Gepke Goeman. Johannes is overleden in 1823 in Weener 47 jaar oud. Hij trouwde met Feeke Hilverts. Zij is geboren omstreeks 1780 in St Georgiwold, Ostfriesland. Feeke is overleden in 1821 in Weener ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Feeke:
1 Lumke ter Haseborg, geboren in 1807 in Bunderneuland, oerleden op 20-07-1851 in Jemgum. Ze was getrouwd met de bakker Baye HArms uit Jemgum.
2 Menno Johannes ter Hazeborg, geboren op 09-04-1808 in St Georgiwold, Ostfriesland.
3 Menna Johannes ter Hazeborg, geboren op 25-09-1811. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.1.
4 Hilverdus Johannes ter Hazeborg, geboren op 03-02-1813 in Bunde. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.2.
5 Fentje Johannes ter Hazeborg, geboren in 1815 in Bunderneuland ,Emsland.
6 Grietje Johannes ter Hazeborg, geboren op 25-01-1816 in Bunderneuland ,Emsland. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.3.

1.1.1.1.1.2.2.3.1 Menna Johannes ter Hazeborg is geboren op 25-09-1811, dochter van Johannes Mennes ter Hazeborg en Feeke Hilverts. Menna trouwde met Geerd Harms Vogett.

1.1.1.1.1.2.2.3.2 Hilverdus Johannes ter Hazeborg is geboren op 03-02-1813 in Bunde, zoon van Johannes Mennes ter Hazeborg en Feeke Hilverts. Hilverdus is overleden op 27-08-1896 in Logaerfeld, Ostfriesland, 83 jaar oud. Hilverdus begon een relatie, 32 jaar oud, op 09-01-1846 in Hatzum met Greetje Jans Klinkenberg, ongeveer 31 jaar oud. Greetje is geboren omstreeks 1815.
Kinderen van Hilverdus en Greetje:
1 Feeke Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 18-05-1846 in Holtgaste.
2 Jan Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 15-08-1847 in Holtgaste. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.2.1.
3 Johannes Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 07-10-1849 in Holtgaste . Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.2.2.
4 Gepke Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 21-03-1855 in Logabirum.
5 Geerdt Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 22-10-1856 in Logabirum.
6 Termina Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 01-12-1859 in Logabirum.
7 Hilverdus Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 25-09-1863 in Logabirum.
8 Menno hilverdus ter Hazeborg, geboren op 21-05-1866 in Logabirum.
9 Hilverdus Hilverdus ter Hazeborg, geboren op 01-12-1959 in Logabirum. Hilverdus is overleden op 26-03-1863 in Logabirum, 96 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.3.2.1 Jan Hilverdus ter Hazeborg is geboren op 15-08-1847 in Holtgaste , zoon van Hilverdus Johannes ter Hazeborg en Greetje Jans Klinkenberg. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 15-01-1875 in Logabirum met Carolina Klinkhagen, ongeveer 25 jaar oud. Carolina is geboren omstreeks 1850.

1.1.1.1.1.2.2.3.2.2 Johannes Hilverdus ter Hazeborg is geboren op 07-10-1849 in Holtgaste, zoon van Hilverdus Johannes ter Hazeborg en Greetje Jans Klinkenberg. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op 26-05-1884 in Logabirum met Feke Gerds Oltmanns, 30 jaar oud. Feke is geboren op 22-02-1854 in Logabirum. Feke is overleden op 03-03-1940 in Logabirum, 86 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Feke:
1 Gerd Jans ter Hazeborg, geboren op 12-04-1885 in Logabirum. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.3.2.2.1.
2 Gretjelina Jans ter Hazeborg, geboren op 20-06-1886 in Logabirum.
3 Foelkelina Jans ter Hazeborg, geboren op 10-12-1887 in Logabirum.
4 Johannes Jans ter Hazeborg, geboren op 28-11-1889 in Logabirum.
5 Veeke Jans ter Hazeborg, geboren op 28-11-1889 in Logabirum.

1.1.1.1.1.2.2.3.2.2.1 Gerd Jans ter Hazeborg is geboren op 12-04-1885 in Logabirum, zoon van Johannes Hilverdus ter Hazeborg en Feke Gerds Oltmanns. Gerd is overleden op 07-06-1949 in Rorichum, 64 jaar oud. Gerd trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1911 in Rorichum met Janna Post, 24 jaar oud. Janna is geboren op 20-10-1886 in Rorichum. Janna is overleden op 22-05-1945 in Rorichum, 58 jaar oud.
Kinderen van Gerd en Janna:
1 Johanne Fekeline ter Hazeborg, geboren op 03-12-1911 in Rorichum. Johanne is overleden op 09-06-1999 in Emden, Ostfriesland, 87 jaar oud.
2 Frieda Gerds ter Hazeborg, geboren omstreeks 1915 in Rorichum.
3 Johannes Gerds ter Hazeborg, geboren in 1917 in Rorichum. Johannes is overleden in 1941, 24 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.3.3 Grietje Johannes ter Hazeborg is geboren op 25-01-1816 in Bunderneuland ,Emsland, dochter van Johannes Mennes ter Hazeborg en Feeke Hilverts. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op 27-09-1843 in Nieuweschans met Jochum F van Dijk, 21 jaar oud. Jochum is geboren op 28-10-1821 in Nieuweschans.

>1.1.1.1.1.2.2.4 Jan Mennes ter Haseborg , negociant te Scheemda, maire van Scheemda onder Lodewijk Napoloean van 1813 tot 1816, eigenaar steenfabriek, is geboren op 13-06-1779 in Weener zoon van Menno Fokkes ter Haseborg en Gepke Goeman. Jan is overleden op 17-01-1845 in Scheemda, 65 jaar oud.
Hij trouwde
(1) 28 jaar oud, op 05-11-1807 in Scheemda met Heika Stheeman, 26 jaar oud. Heika is geboren op 20-07-1781 in Scheemda. Heika is overleden op 31-07-1821 in Scheemda, 40 jaar oud.
Door zijn huwelijk met Heika Stheeman, dochter van de oprichter van het "tiggelwaark" (in 1802) aan het Termunterzijldiep werd Jan ter Haseborg eigenaar van de steenfabriek in Scheemda en tevens eigenaar van een kalkbranderij aan het Winschoterdiep welke eind19e eeuw werd gesloten. In 1899 verkochten de erven ter Haseborg ook de steenfabriek.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 10-07-1825 met Sophie Pelinck, 24 jaar oud. Sophie is geboren op 21-05-1801 in Havelte. Sophie is overleden op 12-03-1866 in Scheemda, 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Heika:
1 Menno Jans ter Haseborg, geboren op 04-04-1811 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.1.
2 Ubbo Jans ter Haseborg, geboren op 15-04-1813 in Scheemda. Ubbo is overleden.
Kinderen van Jan en Sophie:
1 Jan Pelinck ter Haseborg, geboren in 1827 in Scheemda. Jan is overleden op 16-04-1849 in Scheemda, 22 jaar oud.
2 Henrica Gepkea Jans ter Haseborg, geboren op 13-06-1828 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.2.
3 Gephard Pieter ter Haseborg, geboren op 27-05-1833 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.3.
4 Magrietha Mechelina ter Haseborg, geboren in 1840 in Scheemda. Magrietha is overleden op 31-07-1918 in Scheemda, 78 jaar oud.
5 Albert Jans ter Haseborg, tot 1899 eigenaar van de steenfabriek in Scheemda, is geboren omstreeks 1850. Albert is overleden vóór 1924, ongeveer 74 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.2.4.1 Menno Jans ter Haseborg , advocaat, is geboren op 04-04-1811 in Scheemda, zoon van Jan Mennes ter Haseborg en Heika Stheeman. Hij overleed op 09-05-1881
menno_jan_haseborg.jpg Mr. Menno Jan was burgemeester van Hoogezand van 1850 tot 1856.


Hij trouwde, 32 jaar oud, op 18-05-1843 in Hoogezand met Gerhardina Johanna Dik, 22 jaar oud. Gerhardina is geboren op 03-02-1821 in Sappemeer.
Kinderen van Menno en Gerhardina:
1 Heika ter Haseborg, geboren in 1845 in Hoogezand. Heika is overleden op 09-02-1922 in Scheemda, 77 jaar oud.
2 Jan Albert Mennes ter Haseborg, steenfabrikant, geboren in 1849 in Hoogezand. Jan is overleden op 02-04-1890 in Scheemda, 41 jaar oud.
kroniekbord_scheemda_orgel3.jpg
Op dit kroniekbord van de NH gemeente in Scheemda: In 1740 het orgel verbeterd door A.Hintz toen C.H.Swyghuizen pred. en de raadsheer A.Appius en I.P.Wolthuis kerkvoogden waren. Daarna vergroot in 1789 door F.C.Snitger tydens W.Folkers pred. en O.Oomkens en A.E.Stheeman kerkvoogden, en J ter Haseborg geeligeerde waren.

3 Gerharda Johanna ter Haseborg, geboren in 1851 in Hoogezand. Gerharda is overleden op 09-07-1926 in Scheemda, 75 jaar oud.
4 Gerhard Jan ter Haseborg, geboren in 04-1857 in Scheemda. Gerhard is overleden op 05-07-1857 in Scheemda, 3 maanden oud.
5 Louisa Johanna Maria ter Haseborg, geboren in 03-1863 in Scheemda. Louisa is overleden op 19-11-1863 in Scheemda, 8 maanden oud.

1.1.1.1.1.2.2.4.2 Henrica Gepkea Jans ter Haseborg is geboren op 13-06-1828 in Scheemda, dochter van Jan Mennes ter Haseborg en Sophie Pelinck. Henrica is overleden op 23-07-1864 in Scheemda, 36 jaar oud. Henrica trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1854 in Scheemda met Johan Hesse, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henrica en Johan: Advocaat te Scheemda
Johan is geboren op 01-07-1828 in Scheemda.
Kind van Henrica en Johan:
1 Harm Hesse, geboren in 1855 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.2.1.

1.1.1.1.1.2.2.4.2.1 Harm Hesse is geboren in 1855 in Scheemda, zoon van Johan Hesse en Henrica Gepkea Jans ter Haseborg. Harm trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1880 in Meeden met Wiepke Stheeman, 24 jaar oud. Wiepke is geboren in 1856 in Nieuwolda, dochter van Johannes Stheeman en Elke Tonkes.


graf_haseborg_gephard.jpg1.1.1.1.1.2.2.4.3 Gephard Pieter ter Haseborg is geboren op 27-05-1833 in Scheemda, zoon van Jan Mennes ter Haseborg en Sophie Pelinck. Gephard is overleden op 11-12-1921 in Scheemda, 88 jaar oud.
Gephard wordt in 1896 genoemd als kerkvoogd te Scheemda en als wethouder van Scheemda in 1899
Gephard trouwde, 28 jaar oud, op 11-12-1861 in Meeden met Jantje Goukes, 24 jaar oud. Jantje is geboren op 31-10-1837 in Veendam. Jantje is overleden op 01-02-1923 in Scheemda, 85 jaar oud.
Kinderen van Gephard en Jantje:
1 Pieke Bernhard ter Haseborg, geboren op 10-07-1864 in Scheemda. Pieke is overleden op 10-05-1871 in Scheemda, 6 jaar oud.
2 Menno Jan ter Haseborg, geboren op 02-09-1872 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.

1.1.1.1.1.2.2.4.3.1 Menno Jan ter Haseborg is geboren op 02-09-1872 in Scheemda, zoon van Gephard Pieter ter Haseborg en Jantje Goukes. Menno is overleden op 29-04-1930 in Scheemda, 57 jaar oud.
Notitie bij Menno: in 1850 als kerkvoogd te Scheemda
Menno trouwde, 33 jaar oud, op 11-12-1905 in Scheemda met Jantine Fennechiene Harmine Knottnerus, ongeveer 25 jaar oud. Jantine is geboren omstreeks 1880. Jantine is overleden op 18-02-1953 in Scheemda, ongeveer 73 jaar oud.
Kind van Menno en Jantine:
1 Otto Herman ter Haseborg, geboren op 15-11-1908 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1.

grag_haseborg_otto_.jpg1.3.3.3.1.1 Otto Herman ter Haseborg is geboren op 15-11-1908 in Scheemda, zoon van Menno Jan ter Haseborg en Jantine Fennechiene Harmine Knottnerus. Otto is overleden op 19-01-1963 in Scheemda, 54 jaar oud. Otto trouwde met Harmina Simone Berendina Derksema. Zij is geboren op 01-09-1914 in Assen. Harmina is overleden op 15-05-1999 in Groningen, 84 jaar oud.
Kinderen van Otto en Harmina:
1 Gerda Clara ter Haseborg, geboren op 04-12-1940 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1.1.
2 A.J.S. ter Haseborg, geboren omstreeks 1942.
3 Magrietha Etienne ter Haseborg, geboren op 12-04-1949 in Scheemda. Volgt 1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1.2.
1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1.1 Gerda Clara ter Haseborg is geboren op 04-12-1940 in Scheemda, dochter van Otto Herman ter Haseborg en Harmina Simone Berendina Derksema. Gerda trouwde, 21 jaar oud, op 20-03-1962 in Scheemda met Jacobus Gijsbertus van der Dussen, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 29-06-1937 in ´s-Gravenmoer.

1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1.2 Magrietha Etienne ter Haseborg is geboren op 12-04-1949 in Scheemda, dochter van Otto Herman ter Haseborg en Harmina Simone Berendina Derksema. Zij trouwde met Detmer Tjark Koppius, geboren omstreeks 1945.
Magrietha heeft het familiewapen van de ter Haseborgs in Nederland laten restaureren op basis van een in de 20e eeuw geborduurde stoel.

1.1.1.1.1.2.2.5 Grietje Mennes ter Haseborg is geboren op 17-02-1782 in Weener dochter van Menno Fokkes ter Haseborg en Gepke Goeman. Grietje is overleden op 23-12-1857 in Scheemda, 75 jaar oud. Grietje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, in 1804 in Mark, Emsland met Jasper Goeman Holtkamp, 29 jaar oud. Jasper is geboren op 03-08-1775 in Mark, Emsland. Jasper is overleden op 11-11-1818 in Scheemda, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 03-02-1821 in Scheemda met Cornelius Jacobs Aapkens, 34 jaar oud. Hij is een zoon van Jacob Aapkens en Heiltje Rimpts. Hij is gedoopt op 04-06-1786 in Nieuw Beerta. Cornelius is overleden op 19-04-1850 in Scheemda, 63 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Jasper:
1 Ontjo Holtkamp, geboren op 18-11-1804 in Nuttermoorersiel, Ostfriesland. Ontjo is overleden op 18-02-1881 in Scheemda, 76 jaar oud.
2 Susanna Awina Holtkamp, geboren op 04-03-1807 in Nuttermoorersiel, Ostfriesland.
3 Gepkea Holtkamp, geboren op 13-05-1813 in Nuttermoorersiel, Ostfriesland.
4 Menno Jaspers Holtkamp, geboren op 14-05-1813 in Nuttermoorsersiel, Ostfriesland.
5 Hindrikus Holtkamp, geboren op 01-05-1815 in Scheemda. Hindrikus is overleden op 03-02-1893 in Nieuwolda, 77 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.3 Susanna Fockens ter Haseborg is geboren op 03-02-1739 in Mitling, Emsland, dochter van Focke Jansens ter Haseborg en Grietje Stevens Wolthuis. Susanna is overleden op 08-04-1814 in Diele, Emsland, 75 jaar oud. Zij is begraven te Stapelmoor, Ostfriesland. Susanna 5, 21 jaar oud, op 12-11-1760 in Stapelmoor, Ostfriesland met Michel Geiger, ongeveer 30 jaar oud. Michel is geboren omstreeks 1730. Michel is overleden op 16-02-1783 in Diele, Emsland, ongeveer 53 jaar oud. Hij is begraven te Stapelmoor, Ostfriesland.
Kinderen van Susanna en Michel:
1 Jacob Michels ter Haseborg, geboren op 27-06-1761 in Stapelmoor, Ostfriesland. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.1.
2 Temke Michels ter Haseborg, geboren op 04-03-1769 in Dielerheide ,D. Temke is overleden op 04-09-1844 in Hilkenborg, Emsland, 75 jaar oud.

1.1.1.1.1.2.3.1 Jacob Michels ter Haseborg, molenaar aan de Rademarkt in Groningen, is geboren op 27-06-1761 in Stapelmoor, Ostfriesland, zoon van Michel Geiger en Susanna Fockens ter Haseborg. Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1788 in de Der A-Kerk in Groningen met Itje Zevenbergen, 38 jaar oud. Itje is geboren in 1750 in Groningen. Itje is overleden op 06-05-1834 in Groningen, 84 jaar oud.
huwacte_haseborg_jacob_michels.jpg
Kind van Jacob en Itje:
1 Suzanna ter Haseborg, geboren in 1790 in Groningen. Suzanna is overleden op 14-12-1810 in Groningen, 20 jaar oud.

Het huwelijk heeft zo'n twintig jaar stand gehouden. In oktober 1809 werd een advertentie in de Groninger Courant geplaatst waarin wordt vermeld dat zij zich hebben "gesepareerd" en niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor contracten en handelingen van de ander. De molen aan de Rademarkt komt na de scheiding in handen van Ietje Zevenbergen.
ter_haseborg_jacob_scheiding_gron_courant.jpg

1.1.1.1.1.3 Menne Janssen ter Haseborg is geboren in 1709, zoon van Jan Temmen Have en Susanna Focken. Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-05-1732 in Mitling,Emsland met Elske Lucassen (Pannenborg) uit Weenermoor. Elske is geboren omstreeks 1710.
Kind van Menne en Elske:
1 Lucas ter Hazeborg, geboren voor 1743 in Weener. Volgt 1.1.1.1.1.3.1
2 Geertje ter Hazeborg, geboren op 18-03-1734 in Weener. Zij werd op 28-09-1778 in Winschoten begraven en was getrouwd met Hindrik Scholtens, geboren in 1737 te Winschoten, overleden op 11-02-1815 in Winschoten.
Uit dit huwelijk zijn nog twee dochters voortgekomen waarvan verdere gegevens ontbreken.

1.1.1.1.1.3.1 Lucas ter Hazeborg ,logementhouder in Weener, is geboren in Weener voor 1743 als kind van Menne Janssen ter Haseborg en Elske Lucassen.
Lucas trouwde op 08-05-1767 met Talea Hindriks. Talea is geboren omstreeks 1745 in Weener.
Kind van Lucas en Talea:
1 Henricus Lucas ter Hazeborg, geboren in 1789 in Weener Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.

1.1.1.1.1.3.1.1 Henricus Lucas ter Hazeborg , broodbakker, is geboren in 1789 in Weener zoon van Talea Hindriks. Hij is gedoopt in Wagenborgen. Henricus is overleden op 08-08-1868 in Hoogezand, 79 jaar oud.
Henricus:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op 02-11-1833 in Hoogezand met Anna Pouwels Dam, 25 jaar oud. Anna is geboren in 1808 in Delfzijl. Anna is overleden op 19-12-1834 in Kalkwijk, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 27-02-1836 in Hoogezand met Annechien Geerts van der Laan, 29 jaar oud. Annechien is geboren in 1807 in Veendam. Annechien is overleden op 07-03-1843 in Kalkwijk, 36 jaar oud.
Kinderen van Henricus en Anna:
1 Lucas Hendericus ter Hazeborg, geboren in 07-1831 in Groningen. Lucas is overleden op 01-09-1831 in Groningen, 2 maanden oud.
2 NN ter Hazeborg, geboren en overledenop 15-03-1833 in Kalkwijk.
3 Lucas Hendericus ter Hazeborg, geboren op 01-04-1836 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.1.
4 Afien ter Hazeborg, geboren omstreeks 1839 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.3.
Kinderen van Henricus en Annechien:
1 Geert hendericus ter Hazeborg, geboren op 28-09-1837 in Hoogezand. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.2.
2 Pieter Jan Hendericus ter Hazeborg, geboren in 1840 in Kalkwijk. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.4.

1.1.1.1.1.3.1.1.1 Lucas Hendericus ter Hazeborg , olieslagersknecht, is geboren op 01-04-1836 in Kalkwijk, zoon van Henricus Lucas ter Hazeborg en Anna Pouwels Dam. Lucas is overleden na 1863, minstens 27 jaar oud.
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1862 in Hoogezand met Fennechien Samuels Meihuizen, 23 jaar oud. Fennechien is geboren op 26-02-1839 in Groningen, dochter van Samuel Gerrits Meihuizen en Jantje Wiegers Ottens. Fennechien is overleden in Foxham op 29-12-1920.
Kinderen van Lucas en Fennechien:
1 Henderika Lucas ter Hazeborg, geboren op 19-08-1863 in Hoogezand. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.1.1.
2 Samuel Lucas ter Hazeborg, geboren in 1866 in Martenshoek. Samuel is overleden op 06-09-1868 in Martenshoek, 2 jaar oud.
3 Jantje Lucas ter Hazeborg, geboren in 04-1871 in Kropswolde. Jantje is overleden op 06-11-1872 in Kropswolde, 1 jaar oud.
4 Annegien Lucas ter Hazeborg, geboren op 14-10-1873 in Kropswolde. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.1.2.
5 Jantje Lucas ter Hazeborg, geboren op 17-12-1875. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.1.3.

1.1.1.1.1.3.1.1.1.1 Henderika Lucas ter Hazeborg , naaister, is geboren op 19-08-1863 in Hoogezand, dochter van Lucas Hendericus ter Hazeborg en Fennechien Samuels Meihuizen. Henderika is overleden op 09-10-1924 in Annerveenschekanaal, 61 jaar oud. Zij trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1888 in Hoogezand met de scheepstimmerknecht Konraad Hindriks Venema, 26 jaar oud. Konraad is geboren op 05-05-1862 in Westerbroek, zoon van Hindrik Berends Venema en Wilhelmina Everdina van Unen. Konraad is overleden op 06-02-1947 in Sappemeer, 84 jaar oud.
Kinderen van Henderika en Konraad:
1 Hendrik Venema, geboren op 26-03-1889 in Scharmer.
2 Lucas Venema, geboren op 27-07-1891 in Slochteren.
3 Femmegien Venema, geboren in 1892 in Hoogezand.
4 Wilhelminus Everdinus Venema, spoorwegwerker, geboren in 07-1893 in Scharmer. Wilhelminus is overleden op 04-08-1893 in Scharmer, 1 maand oud.
5 Wilhelmina Everdina Venema, geboren in 07-1894 in Scharmer. Wilhelmina is overleden op 02-04-1895 in Scharmer, 9 maanden oud.
6 Konraad Venema, geboren omstreeks 1895.
7 Wilhelminus Everdinus Venema, geboren in 1896 in Hoogezand.
8 Willemina Venema, geboren omstreeks 1897.
9 Annechienus Jantinus Venema, geboren in 1898 in Hoogezand.
10 Henderikus Venema, geboren in 1901 in Nieuwe Compagnie. Henderikus is overleden op 22-11-1920 in Westerbroek, 19 jaar oud.
11 Hendrik Wladimir Albrecht Ernst Venema, geboren in 1903 in Westerbroek. Hendrik is overleden op 27-10-1906 in Westerbroek, 3 jaar oud.
12 Henderika Venema, geboren in 11-1907 in Westerbroek. Henderika is overleden op 21-06-1908 in Groningen, 7 maanden oud.
13 Lammert Jan Venema, geboren in 1909 in Westerbroek. Lammert is overleden op 02-11-1928 in Groningen, 19 jaar oud.1.1.1.1.1.3.1.1.1.2 Annegien Lucas ter Hazeborg is geboren op 14-10-1873 in Kropswolde, dochter van Lucas Hendericus ter Hazeborg en Fennechien Samuels Meihuizen. Annegien is overleden op 12-06-1964 in Slochteren, 90 jaar oud. Zij is begraven te Hoogezand. Annegien trouwde, 27 jaar oud, op 13-04-1901 in Slochteren met Jan Luppes Deuntje, 23 jaar oud.
Jan is geboren op 28-04-1877 in Slochteren, zoon van Luppe Jans Deuntje en Hindrikje Staal. Jan is overleden op 12-01-1957, 79 jaar oud. Hij is begraven te Hoogezand.
Kinderen van Annegien en Jan:
1 N.N. Deuntje, geboren op 09-01-1903 in Hoogezand. N.N. is overleden op 09-01-1903 in Hoogezand, nog geen dag oud.
2 Lucas Jans Deuntje, geboren in 02-1907 in Hoogezand. Lucas is overleden op 10-03-1908 in Hoogezand, 1 jaar oud.
3 Lucas Jans Deuntje, geboren in 08-1909 in Anloo. Lucas is overleden op 22-10-1910 in Kolham, 1 jaar oud.
5 Jantinus jans Deuntje, geboren in 02-1917 in Kolham. Jantinus is overleden op 31-08-1917 in Kolham, 6 maanden oud.


graf_haz.jpg1.1.1.1.1.3.1.1.1.3 Jantje Lucas ter Hazeborg is geboren op 17-12-1875, dochter van Lucas Hendericus ter Hazeborg en Fennechien Samuels Meihuizen. Jantje is overleden op 30-07-1943, 67 jaar oud. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 14-11-1908 in Hoogezand met de petroleumventer Derk de Ruiter, 31 jaar oud. Derk is geboren op 12-08-1877. Derk is overleden op 30-09-1960, 83 jaar oud. Ze werden begraven op de Stille Hof in Hoogezand.1.1.1.1.1.3.1.1.2 Geert Hendericus ter Hazeborg , kleermaker, is geboren op 28-09-1837 in Hoogezand, zoon van Henricus Lucas ter Hazeborg en Annechien Geerts van der Laan. Geert is overleden op 13-11-1899 in Annerveenschekanaal, 62 jaar oud.
Geert:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 01-12-1871 in Anloo met Grietje Giezen, 33 jaar oud. Grietje is geboren op 28-02-1838 in Veendam, dochter van Lammert Gijzes Giezen en Hilje Harms Brink. Grietje is overleden op 28-08-1886 in Annerveenschekanaal, 48 jaar oud. Zij is weduwe van Harm Scheerhoorn (±1835-vóór 1871).
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 03-11-1888 in Anloo met Berendje Groenewold, 43 jaar oud. Berendje is geboren op 06-03-1845 in Hoogezand, dochter van Klaas Berends Groenewold en Marchien Harms. Berendje is overleden op 04-01-1899 in Annerveenschekanaal, 53 jaar oud.

1.1.1.1.1.3.1.1.3 Afien ter Hazeborg is geboren omstreeks 1839 in Kalkwijk, dochter van Henricus Lucas ter Hazeborg en Anna Pouwels Dam.
Kind van Afien uit onbekende relatie:
1 Anna ter Hazeborg, geboren op 29-01-1859 in Kalkwijk. Anna is overleden op 14-02-1859 in Kalkwijk, 16 dagen oud.

1.1.1.1.1.3.1.1.4 Pieter Jan Hendericus ter Hazeborg , schoenmaker, is geboren in 1840 in Kalkwijk, zoon van Henricus Lucas ter Hazeborg en Annechien Geerts van der Laan. Pieter is overleden op 23-06-1897 in Kolham, 57 jaar oud.
Pieter trouwde, 35 jaar oud, op 01-07-1875 in Hoogezand met de naaister Hendrikkien Hindriks de Ruiter, 27 jaar oud. Hendrikkien is geboren in 1848 in Kolham. Hendrikkien is overleden op 03-02-1894 in Kropswolde, 46 jaar oud.
Kind van Pieter en Hendrikkien:
1 Annechien ter Hazeborg, geboren op 14-10-1877 in Kropswolde. Volgt 1.1.1.1.1.3.1.1.4.1.

1.1.1.1.1.3.1.1.4.1 Annechien ter Hazeborg is geboren op 14-10-1877 in Kropswolde, dochter van Pieter Jan Hendericus ter Hazeborg en Hendrikkien Hindriks de Ruiter. Annechien is overleden op 14-07-1926 in Slochteren, 48 jaar oud. Annechien trouwde, 19 jaar oud, op 31-07-1897 in Slochteren met Ede Luppes Deuntje, ongeveer 22 jaar oud. Ede is geboren omstreeks 1875 in Slochteren, zoon van Luppe Jans Deuntje en Hindrikje Staal. Ede is overleden op 01-07-1946 in Slochteren, ongeveer 71 jaar oud.

1.1.1.1.2 Susanna Albers Brechtesend is geboren omstreeks 1685 in Weener dochter van Albert Brechtesend en Ockjen Sybens. Susanna is overleden op 06-11-1759 in Midling, Emsland, ongeveer 74 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1759 te Midling, Emsland. Susanna trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 06-05-1704 in Midling, Emsland met de grofsmid Ayke Jansen, 21 jaar oud, uit Midling. Hij is gedoopt op 09-10-1682 in Vollen en is overleden op 02-02-1753 in Papenburg, 70 jaar oud. Hij is begraven op 08-02-1753 te Midling, Emsland.


1.2 Tede Mennes ter Haseborg is geboren omstreeks 1570 in Weener zoon van Menne ter Haseborg en Etta Haykes Crumminga. Tede is overleden na 1642 in Weener ongeveer 72 jaar oud. Tede had de Haseborg gekregen uit de nalatenschap van zijn ouders. Bij zijn huwelijk in 1604 met Zehrdte Duirts schenkt hij zijn bruid de heerd Haseborg. Zehrdte Diurts is geboren omstreeks 1580. Zij overleed in Weener omstreeks 1666. De heerd Haseborg gaat over in handen van de familie Zernemann. Later worden kapitein Rudolf Carl Stiesser en Carl Ludewig Heiland eigenaar van de Haseborg. In 1746 verkopen ze de heerd voor 6500 Reichstaler aan Hinrich Grijze. Deze had in eerdere jaren al verschillende grondstukken van de familie Haseborg gekocht. De Haseborg bleef tot 1912 in het bezit van de familie Grijze. In dat jaar weden zij gedwongen de heerd aan de staat te verkopen vanwege de kanalisatie van de Eems.Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 02-05-2010 18:40