Parenteel van Minne Klazes Jongboom.


I Minne Klazes Jongboom, geboren in het jaar 1755 in Oosterwierum, zoon van Klaas en Antje. Hij is overleden te Berlikum op 31-03-1837. Hij was eerst gehuwd met Janke Gijsberts en later met Ytje Johannes Ruiter, geboren in het jaar 1768, overleden op 21 mei 1841.
Uit het huwelijk met Janke Gijsberts:
1 Klaas, geboren in het jaar 1785, volgt onder II-a.
Uit het huwelijk met Ytje Johannes:
2 Antje, geboren te Berlikum in het jaar 1807, volgt onder II-b.

II-a Klaas Minnes Jongboom, geboren in het jaar 1785, overleden op 31 maart 1837, zoon van I.
Hij is getrouwd te Berlikum op 4 september 1803 met Richtje Klazes de Jong, geboren in het jaar 1779, overleden te Menaldum op 2 december 1850.
Uit dit huwelijk:
1 Janke, geboren te Berlikum in het jaar 1804, overleden op 30 april 1836. Zij is getrouwd te Menaldum op 24 juni 1835 met Symen Hendriks Dijkstra, geboren rond 1800.
2 Klaaske, geboren te Berlikum in het jaar 1810, overleden op 7 maart 1837.
3 Minne, geboren te Berlikum in het jaar 1811, volgt onder III-a.
4 Willem, geboren te Berlikum op 10 maart 1813, volgt onder III-b.
5 Johannes, geboren te Berlikum op 1 november 1815.
6 Grietje, geboren te Berlikum op 18 april 1819, volgt onder III-c.
7 Bauke, geboren te Berlikum in het jaar 1822, overleden op 18 mei 1825.

III-a Minne Klazes Jongboom, geboren te Berlikum in het jaar 1811, overleden aldaar op 10 januari 1882, zoon van II-a.
Hij is getrouwd te Menaldum op 30 mei 1838 (1) met Jannigje Dooitzes Dijkstra, geboren in het jaar 1812, overleden te Menaldum op 3 mei 1846.
Uit dit huwelijk:
1 Klaas, geboren te Berlikum op 21 december 1839.
2 Tjitske, geboren te Berlikum op 6 mei 1841, volgt onder IV-a.
3 Rigtje, geboren te Berlikum op 17 september 1843, overleden te Menaldum op 7 mei 1927. Zij is getrouwd te Het Bildt op 29 mei 1873 (1) met Arjen Ennes Wagenveld, geboren te St Annaparochie in het jaar 1831, overleden te Menaldum op 27 mei 1888, zoon van Enne Klazes Wagenveld en Antje Arjens Wassenaar. Zij is getrouwd op 23 april 1891 (2) met Hette van der Ploeg, geboren te St Annaparochie rond 1845.
Zij is getrouwd te Het Bildt op 27 september 1900 (3) met Dooitze Miedema, geboren te Minnertsga rond 1845, zoon van Jan Jippes Miedema en Pietje Simons Helder.
Hij is getrouwd te Menaldum op 2 juni 1847 (2) met Antje Jarigs van der Wal, geboren rond 1824, overleden te Berlikum op 17 februari 1869, dochter van Jarig Johannes van der Wal en Willemtje Klazes Samel.
Uit dit huwelijk:
4 Jarig, geboren te Berlikum op 28 februari 1848, volgt onder IV-b.
5 Willem, geboren te Berlikum op 15 juli 1850, volgt onder IV-c.
6 Willemke, geboren te Berlikum op 20 mei 1853, volgt onder IV-d.
7 Grietje, geboren te Berlikum op 10 juni 1857, overleden op 12 mei 1861.
8 Johannes, geboren te Berlikum op 16 januari 1862, overleden aldaar op 1 februari 1862.
9 Johannes, geboren te Berlikum op 15 september 1863, overleden aldaar op 6 november 1863.

IV-a Tjitske Minnes Jongboom, geboren te Berlikum op 6 mei 1841, overleden op 15 januari 1910, dochter van III-a.
Zij is getrouwd te Menaldum op 20 mei 1868 met Sierd Jeremias Quarre, geboren te Menaldum in het jaar 1837, overleden aldaar op 19 december 1916, zoon van Jeremias Lammerts Quarr� en Grietje Sierds Tuinstra.
Uit dit huwelijk:
1 Grietje, geboren te Menaldum op 7 december 1868.
2 Jannigje, geboren te Menaldum op 30 juli 1870, overleden op 20 juni 1871.
3 N.N., geboren op 14 april 1872, overleden op 14 april 1872.
4 Jannigje, geboren te Menaldum op 10 juni 1873, overleden aldaar op 24 juni 1936. Zij is getrouwd te Menaldum op 17 mei 1900 met Age Stienstra, geboren rond 1870.
5 Minne, geboren te Menaldum op 19 mei 1876.
6 Ytje, geboren te Menaldum op 12 december 1879.
7 Jeremias, geboren te Menaldum op 28 mei 1885, overleden voor 1905. Hij is getrouwd te Menaldum op 8 mei 1902 met zijn halfnicht Antje Willems Jongboom, geboren te St Annaparochie op 1 juni 1881, overleden aldaar op 3 april 1949, dochter van IV-c.

IV-b Jarig Minnes Jongboom, geboren te Berlikum op 28 februari 1848, overleden op 31 augustus 1896, zoon van III-a. Hij is getrouwd op 23 mei 1878 met Johanna Brandsma, geboren rond 1850, dochter van Ytzen Johannes Brandsma en Jannigje Dirks de Pet.
Uit dit huwelijk:
1 Jannigje, geboren te St Annaparochie op 6 augustus 1878, volgt onder V-a.
2 Antje, geboren te Berlikum op 22 mei 1883. Zij is getrouwd te Menaldumadeel op 8 mei 1902 met Jeremias Lammerts Quarr�, geboren te Berlikum in het jaar 1877.
3 Ytzen, geboren te Menaldum op 26 maart 1886, overleden aldaar op 18 november 1886.

V-a Jannigje Jarigs Jongboom, geboren te St Annaparochie op 6 augustus 1878, overleden te Menaldum op 24 december 1942, dochter van IV-b. Zij is getrouwd te Menaldum op 15 februari 1906 (1) met Jan Osinga, geboren te Tzummarum in het jaar 1848.
Haar dochter van een onbekende man:
1 N.N., geboren te Menaldum op 26 maart 1903, overleden aldaar op 26 maart 1903.

IV-c Willem Minnes Jongboom, geboren te Berlikum op 15 juli 1850, overleden op 22 september 1923, zoon van III-a. Hij is getrouwd te Het Bildt op 25 mei 1876 met Klaasje Jans Boterhoek, geboren te St Annaparochie op 23 december 1855, overleden te Het Bildt op 15 juni 1925, dochter van Jan Sjoukes Boterhoek en Sijke Cornelis Dobma.
gezin_jongboom_willem.jpg
Uit dit huwelijk:
1 Sijke, geboren te Berlikum op 3 juli 1879, volgt onder V-b.
graf_jongboom_antje.jpg
2 Antje, geboren te St Annaparochie op 1 juni 1881, overleden aldaar op 3 april 1949. Zij is getrouwd te Menaldum op 8 mei 1902 (1) met haar halfneef Jeremias Sierds Quarre, geboren te Menaldum op 28 mei 1885, overleden voor 1905, zoon van IV-a. Zij is getrouwd te Het Bildt op 3 augustus 1905 (2) met Gooitsen van der Wal, geboren te St Annaparochie in het jaar 1873.

3 Minne, geboren te St Annaparochie op 2 februari 1883, overleden op 20 mei 1919. Hij is getrouwd te Leeuwarden op 13 oktober 1906 met Klaske Wiebenga, geboren rond 1885.
4 Jan, geboren te St Annaparochie op 15 januari 1885, overleden op 16 augustus 1947.
Hij is getrouwd te Het Bildt op 1 juni 1911 met Trijntje Kleinstra, geboren rond 1895, overleden op 15 maart 1970, dochter van Tamme Rinzes Kleinstra en Taetske Sybes Reitsma.
5 Jarig, geboren te St Annaparochie op 20 september 1886, volgt onder V-c.
6 Cornelisje, geboren te St Annaparochie op 8 april 1888, volgt onder V-d.
7 Klaas, geboren te St Annaparochie op 23 april 1889, volgt onder V-e.
8 Sjoukje, geboren te St Annaparochie op 22 maart 1891, volgt onder V-f.
9 Willem, geboren te St Annaparochie op 6 december 1892. Hij is getrouwd te Het Bildt op 23 april 1914 met Klaske Douma, geboren rond 1900, dochter van Oene Douma en Geertje Tuinstra.

rouwadvertentie_jongboom_sijke.jpgV-b Sijke Willems Jongboom, geboren te Berlikum op 3 juli 1879, overleden te Leeuwarden op 31 december 1964, dochter van IV-c. Zij is getrouwd te St Jacobiparochie op 12 mei 1898 met Obbe van Kammen, geboren te St Jacobiparochie op 16 februari 1876, overleden te St Annaparochie op 17 augustus 1966, zoon van Syger Obbes van Kammen en Grietje Hoekstra.
Uit dit huwelijk:
1 Sieger, geboren te St Jacobiparochie op 21 juli 1898.
2 Willem, geboren te St Jacobiparochie op 3 juli 1899.
3 Minne, geboren te Leeuwarden op 18 september 1900.
4 Obbe, geboren te Leeuwarden op 7 februari 1903.
5 Klaasje, geboren te Leeuwarden op 26 november 1904.
6 Klaas, geboren te Leeuwarden op 30 november 1906, terechtgesteld te Duitsland rond 1944.
7 Jan, geboren te Leeuwarden op 22 februari 1909, volgt onder VI-a.
8 Jarig, geboren te Leeuwarden op 23 mei 1910, overleden aldaar op 15 maart 1914.
9 Gerard, geboren te Leeuwarden op 14 november 1913, ongehuwd overleden te Groningen.
10 Anna, geboren te Leeuwarden op 18 juli 1915.
Zie verder genealogie familie Van Kammen

VI-a Jan van Kammen, geboren te Leeuwarden op 22 februari 1909, overleden aldaar op 7 juli 1991, zoon van V-b. Hij is getrouwd te Leeuwarden op 29 november 1933 met Sjoukje de Vries, geboren te Leeuwarden op 9 april 1911, dochter van Marten Hendriks de Vries en Beitske de Vries.
Uit dit huwelijk:
1 Beitske, geboren te Leeuwarden op 1 april 1935, volgt onder VII-a.
2 Sieger, geboren te Huizum op 13 april 1939.
3 Elizabeth, geboren te Huizum op 1 april 1945, overleden aldaar in augustus 1945.
4 Marten, geboren te Huizum op 1 september 1946

VII-a Beitske van Kammen, geboren te Leeuwarden op 1 april 1935, dochter van VI-a. Zij is getrouwd te Kollum op 12 september 1957 met Ebbele Mulder, onderwijzer, geboren te Kollumerzwaag op 28 april 1930, zoon van Theodorus Ebbeles Mulder en Martha Luinstra.
Uit dit huwelijk:
1 Sjoukje, geboren te Kollumerzwaag op 25 november 1958, volgt onder VIII-a.
2 Martha, geboren te Kollumerzwaag op 6 september 1960.
3 Janny, geboren te Kollumerzwaag op 31 juli 1963
4 Thea, geboren te Groningen op 19 januari 1971

VIII-a Sjoukje Mulder, geboren te Kollumerzwaag op 25 november 1958, dochter van VII-a. Zij is getrouwd te Leek op 8 juni 1979, met Derk Hendrik Wilthof, geboren te Slochteren op 19 januari 1954, gedoopt te Froombosch, zoon van Hendrik Wilthof en Grietje Smit.
Uit dit huwelijk:
1 Egbert, geboren te Groningen op 2 februari 1982,
2 Astrid, geboren te Groningen op 1 februari 1983,.
3 Laura, geboren te Sappemeer op 29 mei 1988,
Zie verder genealogie familie Wilthof

V-c Jarig Willems Jongboom, geboren te St Annaparochie op 20 september 1886, zoon van IV-c. Hij is getrouwd in het jaar 1907 met Jitske Elzenga, geboren rond 1888.
Uit dit huwelijk:
1 Syke, geboren in september 1918, overleden op 16 november 1918.

V-d Cornelisje Willems Jongboom, geboren te St Annaparochie op 8 april 1888, overleden aldaar op 21 juli 1951, dochter van IV-c. Zij is getrouwd op 2 mei 1907 met Gerrit van Dijk, geboren op 28 juli 1884 in Vrouwenparochie.
graf_jongboom_cornelisje.jpg
Uit dit huwelijk:
1 Klaasje van Dijk, geboren in 1908 in Vrouwenparochie, getrouwd met Anne Roorda en geëmigreerd naar Canada
2 Mietje van Dijk, geboren in 1911 in Vrouwenparochie, gehuwd met Tjalling Miedema en geëmigreerd naar Canada
3 Johanna van Dijk, geboren op 26 juni 1914 in Vrouwenparochie, overleden op 15 november 1977 in Noord-Bergum. Zij was getrouwd met Jan van der Kuur.
4 Pietje van Dijk, geboren op 19 juni 1917 in Vrouwenparochie, overleden op 24 maart 1999 in Leeuwarden. Zij was getrouwd met Ernst Bantema.
5 N.N., geboren op 18 september 1920, overleden op 18 september 1920.
6 Willem van Dijk, geboren in 1923 in Vrouwenparochie. Geëmigreerd naar Canada en daar getrouwd.
7 Sijke van Dijk, geboren op 15 augustus 1929 in Vrouwenparochie. Zij was getrouwd met Dirk Visser.

graf_jongboom_klaas.jpgV-e Klaas Willems Jongboom, geboren te St Annaparochie op 23 april 1889, zoon van IV-c. Klaas overleed op 4 mei 1943. Hij is getrouwd te Ferweradeel op 7 mei 1910 met Gepke Groenewoud, geboren op 14 oktober 1891 en overleden op 25 april 1973.
Uit dit huwelijk:
1 Klaske Jongboom, geboren te Ferwerd op 1 april 1915, volgt onder VI-b.
2 Minne Jongboom, geboren op 16 november 1919, volgt onder VI-c
3 Anna Jongboom, geboren 21 november 1929, overleden 27 november 1999, begraven te Nes. Zij was gehuwd met Bote Rijpstra. (3 maart 1924 tot 22 januari 2005, begraven te es)

VI-b Klaske Jongboom, geboren te Ferwerd op 1 april 1915, overleden te Hollum in het jaar 1989, dochter van V-e. Zij was gehuwd met Jelle Robijn, geboren in het jaar 1913. Uit dit huwelijk:
1 Henderika, geboren te Ferweradeel op 30 januari 1958.

VI-c Minne Jongboom, geboren op 16 november 1919 overleed op 19 april 2001. Hij trouwde op 04 mei 1944 met Maartje Kamstra, geboren op 21 mei 1922.
Uit dit huwelijk:
1 Nelie Jongboom, geboren in 1945. Zij trouwde met Berend Gils en kregen drie kinderen: Menno Gils, Johan Gils en Marion Gils.
2 Klaas Jongboom, geboren op 08 september 1951, volgt onder VII-b
3 Rinse Jongboom, geboren in 1957, volgt onder VII-c

VII-b Klaas Jongboom is geboren op 08-09-1951, zoon van Minne Jongboom en Maartje Kamstra. Klaas trouwde op 26-05-1976 met Sjoerdje Bulthuis, geboren op 25-11-1951.
Uit dit huwelijk:
1 Geertje Jongboom, geboren op 27-11-1985
2 Maartje Jongboom, geboren op 24-04-1989

VII-c Rinse Jongboom is geboren in 1957, zoon van Minne Jongboom en Maartje Kamstra. Rinse trouwde met Titia van der Meer.
Uit dit huwelijk:
1 Ilse Jongboom
2 Frank Jongboom

sjoukje_w_jongboom_gerke_van_dijk.jpgV-f Sjoukje Willems Jongboom, geboren te St Annaparochie op 22 maart 1891, dochter van IV-c. Zij overleed op 20 november 1967 in St Annaparochie. Zij is getrouwd te Het Bildt op 14 mei 1914 met Gerke van Dijk, geboren te Vrouwenparochie op 06 juli 1891, overleden op 18 maart 1966 in St Annaparochie.
Uit dit huwelijk:
1 Johannes van Dijk, geboren op 14 juli 1916, oveleden op 3 februari 1963 in Oude Bildtzijl. Hij was getrouwd met Anna Soorsma.
2 Willem van Dijk, geboren op 10 september 1918 in St Annaparochie, overleden op 26 februari 1984 in St Annaparochie. Hij was getrouwd met Klaasje van Schepen.
3 Gerrit van Dijk, geboren op 27 november 1919 in Vrouwenparochie. Hij trouwde met Neltje Borger en zij zijn later naar de USA geëmigreerd. Gerrit overleed op 28 december 2002 in Suncity, Arizona USA
4 Klaasje van Dijk, geboren op 6 november 1921 in Vrouwenparochie, aldaar overleden op 11 januari 1922.
5 Minne van Dijk, geboren op 15 augustus 1924 in Vrouwenparochie. Getrouwd met Aaltje Osinga en geëmigreerd naar de USA.
6 Jan van Dijk, geboren op 5 januari 1926 in Vrouwenparochie. Hij trouwde met Tine Meijer.
7 Klaasje van Dijk, geboren op 31 mei 1927, aldaar overleden op 22 maart 1928.
8 Klaasje van Dijk, geboren op 20 mei 1930 in St Jacobiparochie, overleden op 7 januari 1932 in St Annaparochie.
gezin_sjoukje_jongboom_en_g.van_dijk.jpg

IV-d Willemke Minnes Jongboom, geboren te Berlikum op 20 mei 1853, dochter van III-a.
Haar zoon van een onbekende man:
1 N.N., geboren te Leeuwarden op 4 januari 1888, overleden aldaar op 4 januari 1888.

III-b Willem Klazes Jongboom, geboren te Berlikum op 10 maart 1813, overleden te Menaldum op 14 mei 1893, zoon van II-a. Hij is getrouwd te Menaldum op 13 april 1853 met Maike Harmens van der Hout, geboren rond 1820, overleden voor 1893.
Uit dit huwelijk:
1 Rixtje, geboren te Menaldum op 6 september 1854, overleden voor 1856.
2 Rigtje, geboren te Menaldum op 11 september 1856, volgt onder IV-e.

IV-e Rigtje Willems Jongboom, geboren te Menaldum op 11 september 1856, overleden aldaar, dochter van III-b.
Haar dochter van een onbekende man:
1 Jannigje, geboren te Menaldum op 15 augustus 1868.

III-c Grietje Klazes Jongboom, geboren te Berlikum op 18 april 1819, overleden te Menaldum op 11 augustus 1887, dochter van II-a. Zij is getrouwd te Menaldum op 13 april 1853 met Taeke Jans van der Meulen, geboren rond 1815.
Uit dit huwelijk:
1 Rigtje, geboren te Menaldum op 5 oktober 1857.

II-b Antje Minnes Jongboom, geboren te Berlikum in het jaar 1807, dochter van I. Antje overleed op 26-04-1863 in Berlikum.Zij is getrouwd te Menaldum op 14 mei 1834 met Jan Hanzes Veldstra, geboren te Berlikum in het jaar 1813.
Uit dit huwelijk:
1 Hans, geboren te Berlikum op 28 april 1835, overleden aldaar voor 1836.
2 Hans, geboren te Berlikum op 4 juni 1836. Hij is getrouwd te Menaldumadeel op 25 mei 1870 met Swopke Douwes Miedema, geboren te Berlikum in het jaar 1838.
3 Ytje, geboren te Berlikum op 22 februari 1840. Zij is getrouwd te Menaldumadeel op 14 mei 1864 (1) met Keimpe Gerrits van der Meulen, geboren te Hallum in het jaar 1837, overleden voor 1889. Zij is getrouwd te Menaldumadeel op 7 november 1889 (2) met Pieter de Vries, geboren te Menaldum in het jaar 1840.
4 Japke, geboren te Berlikum op 7 oktober 1843.
5 N.N., geboren te Berlikum op 13 juli 1848, overleden te Menaldumadeel op 13 juli 1848.


<