Het Noaberpad, een LAW van Nieuweschans naar Emmerich aan de Rijn. Een pad met verschillende gezichten: militaire historie in Groningen, veenderijen in Drenthe, rivierdalen in Graftschaft Bentheim, stuwwallen in Twente, enzovoort. Een tocht dus met veel varatie. De foto's bij deze tocht zijn deels eigen, deels door anderen op internet gepubliceerd.

Door Groningen:

De tocht voert langs een aantal oude militaire objecten: vestingdorpen als Nieuweschans, Oudeschans en Bourtange, oude schansen en fleches bij Bellingwedde, verdedigingswallen langs de grens met Duitsland, de börg in Wedde. Het minste bekend (en daarom misschien het leukst)is een linie achter Bellingwolde. Het Noaberpad gaat daar over een zigzaggend dijkje, de zogenaamde "Soldatendijk", van een fleche (veldversterking) bij de vroegere grensovergang naar een complete schans in het natuurgebied de Lethe.
gron_004_nieuweschans.jpg De tocht begint (voor ons althans) in Nieuweschans waar bij het oude exercitieplein in het midden van het dorp nog de vroegere hoofdwacht staat. Vanuit Nieuweschans gaat het nog een stukje langs de Westerwoldse Aa naar het pitoreske Oudeschans waar een aantal van de oude wallen zijn gerestaureerd. Ook een ophaalbrug is weer in ere hersteld. Het zelfde type ophaalbrug vind je ook weer in Bourtange terug.We verlaten de uitgestrekte vlakten van het kleigebied en gaan naar zandgronden bij Bellingwolde: een langgerekt agrarisch dorp met schitterende oude boerderijen en een oude rechtbank uit 1647. Vlak achter het dorp bevindt zich langs de grens een leuke verdedigingslinie.
hykerveld_016.jpg hykerveld_023.jpg
hykerveld_024.jpg hykerveld_025.jpg

Via Vriescheloo komen we in Wedde waar nog een kleine börg staat. In vroegere eeuwen is er regelmatig gevochten om dit kasteeltje. Ook Bommenberend, de bischop van Münster, liet zich hierin niet onbetuigd.
Van Wedde gaat het (weer)langs de Westerwoldse Aa en vervolgens de Ruiten Aa naar twee mooie authentieke gehuchten met heel oude boerderijen: Ter Wupping en Smeerling.
selingen_024.jpg Hier zien we een heel andere provincie Groningen: afwisselend en glooiend terrein, bebost en beslist geen verre einders. Na Smeerling gaat het Noaberpad weer een heel stuk langs het Ruiten Aa: door een metbroek (vochtig moerasbos), langs herstelde meanders en nieuw aangelegde vistrappen naar Bourtange met zijn indrukwekkende wallen en voorwerken en alleraardigste synagoge. De tocht voert verder langs de noodkant van Bourtange langs een kleine schans bij een sluisje (de Bakoven)en over een oude dijk naar de grens met Duitsland. Daar is direct langs de grens nog een verdedigingslinie herkenbaar.


De tocht voert ons terug naar de Ruiten Aa en langs Sellingen en Ter Borg. Weer valt het op dat dit landschap zo on-gronings is. Zelfs de boerderijen zijn anders.
noaberpad_terborg.jpg selingen_028.jpg
Vanaf Ter Borg is het nog een klein stukje naar het zuidelijkste puntje van Groningen: Ter Apel. Bij de noordelingen bekend vanwege het oude klooster.
Even ten zuiden van Ter Apel verlaten we de provincie Groningen en ook de bosrijke streek Westerwolde. Het gaat nu richting Drentse veenderijen.

Door Drente:

Wat direct opvalt zijn weer de wijde vlakten en de hoge luchten. Vanaf Ter Apel volgen we het oude riviertje de Runde en komen uiteindelijk in Klazienaveen, genoemd naar Klaziena, de vrouw van de vroegere grootindustrieel Willem Albert Scholten. Deze hield zich ondere andere bezig met vervening, aardappelmeelindustrie, strokartonproductie in binnen- en buitenland (tot in Polen en Rusland)
Pas zuidelijk van Klazienaveen wordt het mooi: een groot stuk hoogveengebied is hier bewaard gebleven en het Noaberpad gaat er dwars doorheen.
img_0388.jpg img_0389.jpg
img_0396.jpg img_0393.jpg
img_0405.jpg img_0410.jpg

Na het hoogveengebied gaat het via een oude veendijk naar het smalspoormuseum. Het pad is slecht onderhouden (medio 2006) en braamstruiken maken hier het wandelen niet leuk.
img_0418.jpg img_0424.jpg
Dan nog een kort stukje naar Oosterbos, werkelijk een "plaatje":
img_0427.jpg img_0428.jpg

Vanaf Oosterbos is het nog een paar honderd meter naar de grens met Duitsland: het Graftschaft Bentheim. We duiken het dal van het Schoonebeekerdiep en de Vecht in.

Door het Grafschaft Bentheim


Wat direct opvalt is het vlakke land. Bij het Schoonebeekerdiep ligt de grens en vlak daarna treffen we de eerste ja-knikkers.

img_0430.jpg img_0432.jpg

img_0433.jpg Het eerste stuk langs de landweggetjes door het Grafschaft Bentheim is vlak. Pas na het Coevorden-Picardie kanaal wordt het landschap weer aantrekkelijker.
img_0437.jpg img_0438.jpg

vecht_bij_emlichheim.jpgEmlichheim (Emmelkamp in het Nederlands) komt in zicht en we vervolgen de tocht langs de Vechte richting Hochstede. Het landschap langs de rivier is licht glooiend. Daarna volgt weer een vlakker stuk tot aan de Wilsumer Berge, een voorloper van de stuwwal van Twente.


noaber_001.jpg noaber_003.jpg
Langs de Vecht. Op de rechterfoto: olieleidingen en op de achtergrond (tussen de bomen)een olietransport per trein.

noaber_004.jpg noaber_006.jpg

noaber_007.jpg

noaber_008.jpg noaber_010.jpg

Bij Wilsumer Berge komen een zandafgraving en de eerste heuveltjes in zicht.
noaber_012.jpg noaber_014.jpg

l__nsberg.jpg

Een kijkje achterom vanaf de Lönsberg, net voor we de grens met Twente bij de Paardenslenkte oversteken.